Skip to main content

Limited Şirket Şube Açılışı

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı :

 1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 2. Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),
 3. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış),
 4. Açılması Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şubeler için bu izin veya uygun görüş yazısı
 5. Şube açılışına ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl),
  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsile yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil şekli, ), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.
 6. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,
  Bu belgelerde;
  a) Şube yetkilisi seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
  b) Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Şube yetkilisi seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),
 7. Şube yetkililerinin;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
  b) Fotoğrafı (1 adet),
 8. Şube Yetkilisine Ait Şube Unvanı Altında Müdürlüğümüzde veya Müdürlüğümüze Gönderilmek Üzere Diğer Sicil Müdürlüklerinde Ticaret Unvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyanı ya da Ticaret Unvanı Altında Noterde Düzenlenmiş İmza Beyannamesi,

Merkezi Antalya'da olan şirketin şube açılışı:

 1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 2. Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),
 3. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış),
 4. Şube açılışına ilişkin noter genel kurul karar örneği (1 asıl),
  Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsile yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil şekli, ), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.
 5. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,
  Bu belgelerde;
  a) Şube yetkilisi seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,
  b) Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Şube yetkilisi seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),
 6. Şube yetkililerinin;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),
  b) Fotoğrafı (1 adet),
 7. Şube Yetkilisine Ait Şube Unvanı Altında Müdürlüğümüzde veya Müdürlüğümüze Gönderilmek Üzere Diğer Sicil Müdürlüklerinde Ticaret Unvanı Altında Düzenlenmiş İmza Beyanı ya da Ticaret Unvanı Altında Noterde Düzenlenmiş İmza Beyannamesi,

Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.

Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı düzenlenmesi işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.

Müdürlüğümüzce yapılacak olan şube açılışı tescil işlemlerinde randevu sistemi uygulanmakta olduğu ve şehir dışından gelerek şube açılışı için Müdürlüğümüze başvuruda bulunacak olan kişilerin Müdürlüğümüzün iletişim numarasını arayarak yeni kayıt bölümü ile iletişime geçmesi gerektiği ÖNEMLE DUYURULUR.