Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

28 total results found

Gerçek Kişi Kuruluş

Gerçek Kişi

Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), “gerçe...

odakayıtbeyannamesi
4
gerçekkişi
5
hakikişahıs
6
kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3

Dernek İşletmeleri Kuruluş

Derneklere Ait İşletmeler

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan dernek kaydının tanımlanması için "Dernek Kaydı Tanımlama Dilekçesi" hazırlanması ve dayanak evraklar ile birlikte yeni kayıt birimine müracaat gereklidir.  Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (İşletme temsilcileri tara...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
dernekişletmeleri
5

Kooperatif Şube Açılışı

Kooperatif

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı kooperatifin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.ma...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Anonim Şirket Tasfiyeden Dönülmesi

Anonim Şirket

Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.), Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin tasfiye memurları tarafı...

odasicil
1
odakayıtbeyannamesi
2
tasfiyedendönülmesi
3

Anonim Şirket Merkez Nakli

Anonim Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Merkez na...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Anonim Şirket Şube Açılışı

Anonim Şirket

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre ...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Limited Şirket Tasfiyeden Dönülmesi

Limited Şirket

Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.), Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin tasfiye memurları tarafı...

odasicil
1
odakayıtbeyannamesi
2
tasfiyedendönülmesi
3

Yabancı Uyruklu Gerçek Kişi Kuruluş

Yabancı Sermayeli Firmalar

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan yabancı gerçek kişiler için "Pasaport Tanımlama Formu"  hazırlanması, yabancı tüzel kişiler için "Yabancı Dış Tüzel Kişilik Tanımlama Formu"  ve dayanak evraklar ile birlikte yeni kayıt birimine müracaat gereklidir.  Gerçek ...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
gerçekkişi
5
hakikişahıs
6
yabancıuyruklugerçekkişi
7
yabancıuyrukluhakikişahıs
8

Vakıf İşletmeleri Kuruluş

Vakıflara Ait İşletmeler

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan vakıf kaydının tanımlanması için "Vakıf kaydı tanımlama formu" doldurulması ve vakıf kaydı oluşturulabilmesi için yeni kayıt birimine müracaat gereklidir. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (İşletme temsilcileri tarafı...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
vakıfişletmeleri
5

Adi Komandit Şirket Kuruluş

Komandit Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), 4 ad...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
adikomanditşirket
5

Gerçek Kişi Şube Açılışı

Gerçek Kişi

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Antalya Şubesinin açılışı : Gerçek Kişiler için  Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.mad...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Kollektif Şirket Kuruluş

Kollektif Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), 4 ad...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
kollektifşirket
5

Kooperatif Kuruluş

Kooperatif

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzala...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
kooperatif
5

Anonim Şirket Kuruluş

Anonim Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 4 ade...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
anonimşirket
5

Limited Şirket Merkez Nakli

Limited Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış), Merkez nakli için Ticaret...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Limited Şirket Şube Açılışı

Limited Şirket

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre ...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Limited Şirket Kuruluş

Limited Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış), Ticaret Si...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
limitedşirket
5

Gerçek Kişi İşyerinin Başka Bir Gerçek Kişiye Devri

Gerçek Kişi

Devir eden gerçek kişi için: Dilekçe (Devir eden kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.), Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiye bütün aktif ve pasifi ile de...

odasicil
1
odakayıtbeyannamesi
2
devir
3
gerçekkişi
4
hakikişahıs
5

Gerçek Kişi Merkez Nakli

Gerçek Kişi

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Antalya'ya nakli: Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Kooperatif Merkez Nakli

Kooperatif

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yetkili yönetim kurulu üyeleri t...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5