Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

502 total results found

A. Tescil ve Üyelik İşlemleri

tescil
üyelik
kayıt
değişiklik

Üye Sicil Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Kayıtlı olduğunu gösterir ve firma işyerinin uygun bir yerine asılmak üzere düzenlenen belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından alınabilir. Ücrete tabidir. Online taleplerde; belirtilen k...

levha
1
odasicil
2
online
3

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Mali İşler Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

Mali İşler Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Aidat ve munzam aidatların ödeme takvimi ne zaman?

Belgelendirme Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

Belgelendirme Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

Meslek Komiteleri Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

Kurumsal İletişim Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Faaliyet Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Faaliyette bulunduğu ve kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden de alabilirler. Ayrıca İngil...

kayıt
1
yabancıuyruklugerçekkişi
2
ingilizce
3
odasicilrehberi
4
online
5
certıfıcateofgoodstandıng
6
faaliyetteolduğu
7

Oda Sicil Kayıt Sureti

Oda Sicil Belgeleri

Kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden de alabilirler. Ayrıca İngilizce olarak da düzenlenm...

kayıtlıolduğu
1
yabancıdilde
2
ingilizce
3
odasicil
4
online
5
copyofchamberregıstratıon
6
odaüyesi
7

İhale Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları...

gbendi
1
meslekifaaliyettenmen
2
gbenditarihli
3
odasicil
4
online
5

Ortaklık Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Firmanın en son ortaklarını ve hisse miktarlarını gösterir belgedir. (Limited Şirket, Tek Ortaklı Anonim Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket) e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak al...

hissemiktarı
1
odasicil
2
online
3
ensonortaklar
4

Vize Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Konsolosluktaki vize işlemlerinde kolaylık sağlanması açısından kayıtlı olduğunu ve şirkette ortak / yetkili olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İ...

konsolosluk
1
odasicil
2
online
3

Oda Üye Kimlik Kartı

Oda Sicil Belgeleri

Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden Kollektif, Komandit, Limited Şirket ortakları ve müdürlerine, Anonim Şirket ile Kooperatiflerin temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir. Online Üye Ki...

avantaj
1
odakimlik
2
atsokimlik
3
odasicil
4
üyekartı
5
kimlikkartı
6
online
7

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sureti

Oda Sicil Belgeleri

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları ıslak imzalı olarak onaylanır. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlç...

gazete
1
sicilgazete
2
online
3

Oda Sicil Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

Oda Sicil Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Bağ-Kur İşlemleri

Oda Sicil Belgeleri

Bağ-Kur tarafından verilen IB formunun, firma sicil dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanmasıdır. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilci...

ibformu
1
emeklilik
2
odasicil
3
online
4

Oda Kayıt Tasdiki

Oda Sicil Belgeleri

Üyelerimiz tarafından düzenlenen evraklardaki unvanın odamıza kayıtlı olduğuna dair onay verilir. Onaylanması istenen evrak asılları ile birlikte ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarına müracaat edilmelidir. Ücrete tabidir.

odasicil
1
tasdik
2
mühür
3
müseccel
4
registration
5
attestation
6

Eş Durum Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan formun onaylandığı evraktır. ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından ve ilçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden onay yapılır. Ücrete tabi değildir.

Çıraklık Sözleşmeleri, Kalfalık ve Ustalık Belgeleri

Oda Sicil Belgeleri

Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından verilen formun kaytlarımız doğrultusunda onaylandığı evraktır. ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından ve ilçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden onay yapılır. Ücrete tabi değildir.

Kefalet Senedi

Oda Sicil Belgeleri

Noterden tanzim edilmiş Kefalet Senedindeki firmanın Odamızda kayıtlarının olup olmadığının onaylandığı evraktır. ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından ve ilçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden onay yapılır. Ücrete tabidir.

Oda Sicil Belge Ücretleri

Oda Sicil Belgeleri

2024 yılı (HER BİR SURET İÇİN) Belge Adı Oda Ücreti Faaliyet Belgesi 100,00-TL. e-atso Online Faaliyet Belgesi 50,00-TL. Oda Sicil Kayıt Sureti 100,00-TL. e-atso Online Oda Sicil Kayıt Sureti 50,00-TL. Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi 250,00-TL. ...

maliyet
3
ücret
1
fiyat
2

Sicil Tasdiknamesi

Ticaret Sicil Belgeleri

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi; MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle...

Yetki Belgesi

Ticaret Sicil Belgeleri

Tüzel Kişilerin yetkililerini, temsil şeklini gösterir belgedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 35/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi; Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, “Şirket yetkilisini gösterir yetki belgesi talep ediyorum” i...

İhale Belgesi / İhale Belgesinin Tarihli Teyid Yazısı

Ticaret Sicil Belgeleri

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kayıtlı olan firmaların iflas ve konkordato akdetmediğine dair yazılan yazıdır. Belge talepleri 2 şekilde yapılabilir: 1. Dilekçe ile talep edilir. Harca tabidir. Müracaat Yeri ATSO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)...

Yabancı sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine ilişkin Düzenlenen Belge

Ticaret Sicil Belgeleri

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nde kayıtlı sadece yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edinimine ilişkin Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne verilmek üzere düzenlenen belgedir. Dilekçe ile talep edilir. Harca tabidir. Müracaat yeri ATSO Si...

Merkez Nakli Belgesi

Ticaret Sicil Belgeleri

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre Merkez Nakli İçin Düzenlenen Belge; Merkezi Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kayıtlı iken başka Sicil Müdürlüğü faaliyet alanına nakil etmek isteyen firmalar için hazırlanan belgedir. Belge talepleri 2 şe...

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

Dış İlişkiler Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sıkça Sorulan Sorular

Ticaret Sicili Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevaplar

B. Belge Hizmetleri

Belge ve bilgiler

TIR Sistemi

C. Meslek Grubu ve Faaliyet (Nace) Kodu İşlemleri

E. Sıkça Sorulan Sorular

D. Sektörlere İlişkin Oran ve Mesleki Kararlar

F. Birimler

Odamız birimlerinin sunmuş olduğu hizmetlerin el kitapçığı

G. Bilgi ve Danışmanlık Hizmetleri

Bilgi ve Danışmanlık

H. Yayınlarımız

Oda Sicil Belgeleri

Ticaret Sicil Belgeleri

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Çek Sorgulaması ve E-Rapor

Ticari Belgelendirme Hizmetleri

MERSİS

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. MERSİS kullanımıyla alakalı yardım dosyalarına https://mersis.gtb.gov.tr/Common/Yardim/Videolar adresinden ulaşabilirsiniz.

Ticari İşletme Rehni

Ticari işletme rehnini düzenleyen 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak, 20.10.2016 tarihinde kabul edilen ve 28.10.2016 tarihinde 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İşlemlerde Taşınır ...

Gerçek Kişi

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Limited Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Anonim Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Kooperatif

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Kollektif Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Komandit Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Derneklere Ait İşletmeler

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. MERSİS sisteminde kaydı bulunmayan dernek kaydının tanımlanması için "dernek kaydı tanımlama formu" doldurulması ve dernek kaydı oluş...

Vakıflara Ait İşletmeler

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. MERSİS sisteminde kaydı bulunmayan vakıf kaydının tanımlanması için "vakıf kaydı tanımlama formu" doldurulması ve vakıf kaydı oluştur...

Yabancı Sermayeli Firmalar

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. MERSİS sisteminde pasaportları tanımlanması gereken yabancı gerçek kişiler için "pasaport tanımlama formu" doldurulması ve yeni kayıt b...

Şirket Birleşmeleri

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. Firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması hali...

Şirket Bölünmeleri

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. Tam bölünecek firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubeleri ...

Tür Değişikliği

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. Firmanın şirket merkezinin bulunduğu müdürlüğümüzde veya başka Ticaret Sicil Müdürlüğünde kayıtlı şubesi veya şubeleri bulunması hali...

Defter Tasdik Listesi

Ticaret Sicil Belgeleri

Gerçek ve tüzel kişilerin yıl içerisinde kullanacakları defterlerin nevi, mahiyet, sayfa sayılarını gösterir dilekçedir. Dilekçe ile talep edilir. Harca tabidir. Müracaat yeri ATSO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)