Skip to main content

Ticaret Sicil Belgeleri

Sicil Tasdiknamesi

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi; MERSİS numarası, ...

Yetki Belgesi

Tüzel Kişilerin yetkililerini, temsil şeklini gösterir belgedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 35/2.Ma...

İhale Belgesi / İhale Belgesinin Tarihli Teyid Yazısı

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kayıtlı olan firmaların iflas ve konkordato akdetmediğine da...

Yabancı sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine ilişkin Düzenlenen Belge

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nde kayıtlı sadece yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz edini...

Merkez Nakli Belgesi

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre Merkez Nakli İçin Düzenlenen Belge; Merkezi An...

Defter Tasdik Listesi

Gerçek ve tüzel kişilerin yıl içerisinde kullanacakları defterlerin nevi, mahiyet, sayfa sayıları...

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Sureti

İstenilmesi halinde firmanın Ticaret Sicili dosyasında mevcut olan Türkiye Ticaret Sicili Gazetel...

Sicil Kayıt Sureti

Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 17.Maddesine Göre Sicil Kayıtlarından Verilen Suret; Dilekçe ile ...

İflas - Konkordato Yazısı

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kayıtlı olan firmaların iflas ve konkordato akdetmediğine da...

Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne Kişi Statü Belgesi başvurusunda bulunacak kişilerin talebi üze...

Bağ-Kur IB Formunun Antalya Ticaret Sicili Memurluğu’ndan onayı

Bağ-Kur tarafından verilen IB Formu, Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden onayı istenmesi halind...