Skip to main content

Yetki Belgesi

Tüzel Kişilerin yetkililerini, temsil şeklini gösterir belgedir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 35/2.Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi;

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, “Şirket yetkilisini gösterir yetki belgesi talep ediyorum” ifadesinin bulunması yeterlidir.

  • Dilekçe ile talep edilir.
  • Harca tabidir.
  • Müracaat yeri ATSO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)