Skip to main content

Sicil Tasdiknamesi

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16.Maddesine Göre Düzenlenen Sicil Tasdiknamesi;

MERSİS numarası, Ticaret unvanı, Gerçek kişi ticari işletmelerde, işletme sahibinin adı ve soyadı, yerleşim yeri ve kimlik numarası, İşletmenin merkezi, şubelerde şubenin adresiyle beraber işletmenin merkez adresi, İşletmenin faaliyet alanı, İşletmeye tahsis edilmiş olan sermayeyi, Belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belgedir.

Belge talepleri 2 farklı şekilde yapılabilir:

1. Dilekçe ile talep edilir.

Harca tabidir.
Müracaat Yeri ATSO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)

2. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden e-imzalı belge talep edilir.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından https://mersis.gtb.gov.tr’ye MERSIS kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

“Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusu” na girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.

Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
Başvuru özetindeki “Belge Ödeme Işlemleri” ne giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.

Ödemesi yapılan belge talebi Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.

Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir.

Belge taleplerinin karşılanması iş günlerinde ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir.