Skip to main content

İhale Belgesi / İhale Belgesinin Tarihli Teyid Yazısı

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kayıtlı olan firmaların iflas ve konkordato akdetmediğine dair yazılan yazıdır.

Belge talepleri 2 şekilde yapılabilir:

1. Dilekçe ile talep edilir.

  • Harca tabidir.
  • Müracaat Yeri ATSO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)

2. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden e-imzalı belge talep edilir.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından https://mersis.gtb.gov.tr’ye MERSIS kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

“Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusu”na girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.

 

Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
Başvuru özetindeki “Belge Ödeme Işlemleri”ne giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.

Ödemesi yapılan belge talebi Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.

Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir.

Belge taleplerinin karşılanması iş günlerinde ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir.