Skip to main content

Merkez Nakli Belgesi

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. Maddesine Göre Merkez Nakli İçin Düzenlenen Belge;

Merkezi Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kayıtlı iken başka Sicil Müdürlüğü faaliyet alanına nakil etmek isteyen firmalar için hazırlanan belgedir.

Belge talepleri 2 şekilde yapılabilir:

1. Dilekçe ile talep edilir.

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne hitaben yazılan dilekçede, şirket merkezinin nakledeceği açık adresin yazılması ve “ Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre belge düzenlenmesini talep ediyorum “ ifadesinin bulunması yeterli olup, dilekçe ekinde;

LİMİTED ŞİRKET: 1 adet Tadil Tasarısı, 1 adet GENEL KURUL kararı noter tasdikli fotokopisi;

ANONİM ŞİRKET : 1 adet Tadil Tasarısı, 1 adet Yönetim Kurulu Kararı noter tasdikli fotokopisi, 1 adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter onaylı fotokopisi ve hazirun cetveli fotokopisi ;

KOOPERATİF: 1 adet İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü’nden onaylı Tadil Tasarısı fotokopisi, İlgili Bakanlık / İl Müdürlüğü izin yazısının fotokopisi (1 adet), 1 adet Yönetim Kurulu Kararı noter onaylı fotokopisi, 1 adet Genel Kurul Toplantı Tutanağı noter onaylı fotokopisi ve hazirun cetveli fotokopisi eklenmelidir.

GERÇEK KİŞİLER: Merkezin Nakil Edileceği İlin Vergi Dairesinden Alınan Görüntüleme Belgesi

  • Harca tabidir.
  • Müracaat Yeri ATSO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)

2. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden e-imzalı belge talep edilir.

Şirket / işletme / kooperatifi temsile yetkili herhangi biri tarafından https://mersis.gtb.gov.tr’ye MERSIS kullanıcı bilgileri ile giriş yapılır. Talep sırasında e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

“Başvurular” sekmesinden “Belge Başvurusu” na girilerek belge talep edilecek şirket / işletme / kooperatif seçilir.

Talep edilen belge ve talep gerekçesi yazılarak kaydedilir.
Başvuru özetindeki “Belge Ödeme Işlemleri” ne giriş yapılarak sanal pos aracılığı ile ödeme yapılır.

Ödemesi yapılan belge talebi Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü onayına düşer.

Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra belge, Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü yetkilisi tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanır.

Talep sahibi imzalı e-belgeyi “Belge Başvuruları” adımından indirerek yazdırabilir.

Belge taleplerinin karşılanması iş günlerinde ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir.