Skip to main content

Defter Tasdik Listesi

Gerçek ve tüzel kişilerin yıl içerisinde kullanacakları defterlerin nevi, mahiyet, sayfa sayılarını gösterir dilekçedir.

  • Dilekçe ile talep edilir.
  • Harca tabidir.
  • Müracaat yeri ATSO Sicil Müdürlüğüdür. (Belge işlemleri)