Skip to main content

Books

AB Türkiye Delegasyonu Yayınları

AB Türkiye Delegasyonu, farklı kitlelere ulaşmak için tasarlanmış çok sayıda bilgi formu, broşür ve kitap yayınlamaktadır.

Anonim Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Antalya 4.0 Raporu

Arama ve Karar Konferansları

Birim Fonksiyon Tanımları

Çek Sorgulaması ve E-Rapor

Derneklere Ait İşletmeler

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. ...

Fire ve Zayiat Oranları

Gerçek Kişi

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Harç İlan ve Kayıt Ücretleri

İş Konusu Örnekleri

Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu göst...

Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Strateji Rehberi

Kollektif Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Komandit Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Kooperatif

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Kültür Yayınları

Limited Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

MERSİS

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. ...