Skip to main content

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

2024 Yılı Belgelendirme Müdürlüğü Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler Tarifesi

HİZMETLER 2024 YILI TARİFE (TL) AÇIKLAMALAR 1 Kapasite Raporu a)...

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik ür...

İş Makinası Tescil-Tasdik

İş Makinasının Tanım ve Kapsamı İş makinaları, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli...

Ekspertiz Raporu

Kapasite Raporları Düzenlenemeyecek Gıda İşyerlerine Yönelik Ekspertiz Raporu:Tezgâh, cihaz, maki...

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaş...

Fiili Tüketim Belgesi

Tahsis, kota veya izne tabi bazı ürünlerin, belirli bir döneme ait hammadde olarak tüketim miktar...

İmalat Yeterlilik Belgesi

İlgili işletme için düzenlenmiş olan kapasite raporunun referans alınması suretiyle söz konusu ra...

Mücbir Sebep Belgesi

Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri ...

Azami Fiyat Tarifelerinin Onayı

Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, Meslek Komiteleri Müdürlüğü tarafından meclis onayı alınmış v...

Faturaların Rayice Uygunluğunun Onayı

Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen...

Rayiç Fiyat / Yaklaşık Maliyet Tespiti

Resmi kurum ve kuruluşların satın almalarıyla ilgili olarak açacakları ihale öncesinde, 4734 sayı...

Menkul ve Gayrimenkullerin Değer Tespiti

Odanın sorumluluk sahası içerisindeki menkul ve gayrimenkullerin değerlerinin belirlenebilmesi iç...

Kapasite Raporu Geçerlilik Süreleri Devam Eden Firmalar

Kapasite Raporu Geçerlilik Süresi Devam Eden Firmalar (TOBB-Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi)

Sayısal Takograf

Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin deta...

Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi

Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi BaşvurularıYeni Sigorta Acenteleri YönetmeliğiBaşbakanlık Haz...

ATA Karnesi

ATA Karnesi Nedir?ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında, tara...

İhracat Yapan Firmalar

2014 Yılı İhracat Yapan Firmalar 2015 Yılı İhracat Yapan Firmalar 2016 Yılı İhracat Yapan Firma...

Dolaşım Belgeleri İhracat Raporu

2014 Genel Değerlendirme Raporu 2015 Genel Değerlendirme Raporu 2016 Genel Değerlendirme Raporu...

MEDOS Kullanım Kılavuzu

TOBB’dan gelen yazıda, dolaşım ve menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi onaylanması ...

Dolaşım Belgeleri

A.TR Dolaşım Belgesi  A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği uyarınca, işl...

Yurt İçi Fuarlar

www.tobb.org.tr

Tır Sistemine Giriş ve Tır İşlemleri

Adayın TIR sistemine kabulü: TIR Sistemine başvuruda bulunacak adaylar, aşağıdaki evrak ve aşama...

Türk Malı Belgesi Onayı

Başvuru ve satış işlemi: Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında ihale sözleşmeleri dahilin...

İhracat Belge Onayı

İhracat işlemlerine bağlı olarak firmalar tarafından akreditif talimatına göre, basitleştirilmiş ...

2024 Yılı Belgelendirme Müdürlüğü Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler Tarifesi

HİZMETLER 2024 YILI TARİFE (TL) AÇIKLAMALAR 1 Kapasite Raporu a)...

2024 Yılı Belgelendirme Müdürlüğü Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretler Tarifesi

HİZMETLER 2024 YILI TARİFE (TL) AÇIKLAMALAR 1 Kapasite Raporu a)...