Skip to main content

İhracat Belge Onayı

İhracat işlemlerine bağlı olarak firmalar tarafından akreditif talimatına göre, basitleştirilmiş gümrük hattı, Arap ülkelerinin uyguladığı ürün/firma kayıt işlemleri gibi durumlarda, ticari (commercial invoice) fatura, çeki listesi, üretim sertifikaları vb. ihracatla ilgili evrakların tasdiki talep edilebilir. Firma talebini ve onaylatacağı belgeleri bir dilekçe ile bildirir.

Tasdik işleminin ücreti ödendikten sonra söz konusu evrakın arkasına aşağıda yer alacan bilgileri içeren not İngilizce olarak yazılır ve daha sonra Oda mührü ve kaşesi, tarih, imzalayan yetkili kişinin kaşesi basılır. Belge yetkili kişi tarafından imzalanır.    

TRADE TITTLE/COMPANY NAME:       

TRADE REGISTRY NO:  

CHAMBER REGISTRY NO: 

THE COMPANY IS CURRENTLY A REGISTERED MEMBER OF ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSRTY

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED UPON REQUEST OF THE COMPANY

THIS APPROVAL DOES NOT INCLUDE CONTENTS OF DOCUMENT