Skip to main content

Menkul ve Gayrimenkullerin Değer Tespiti

Odanın sorumluluk sahası içerisindeki menkul ve gayrimenkullerin değerlerinin belirlenebilmesi için yapılan raporlardır.

İstenen Belgeler:

1.Başvuru dilekçesi (gayrimenkulün ada ve parsel numaraları, mevkii, değerinin mi yoksa kira bedelinin mi tespitinin istendiği açıkça belirtilir)
2. Gayrimenkul ile ilgili taleplerde tapu fotokopisi, imar çapı, krokisi, plan örneği, ruhsat, iskan, proje vb.
Menkul ile ilgili taleplerde ise muhasebe kayıtları, fatura fotokopileri, sigorta kayıtları vb.
3.ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

 

İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü