Skip to main content

İmalat Yeterlilik Belgesi

İlgili işletme için düzenlenmiş olan kapasite raporunun referans alınması suretiyle söz konusu rapordaki ürünlerin yine raporda yer alan makine tesisat ile imal edilmesindeki teknik yeterliliği gösteren ve ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen belgedir.

İmalat Yeterlilik Belgesi Başvuru Evrakları
- Dilekçe
- Kapasite Raporu 
- ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

 

İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü