Skip to main content

Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi

Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi Başvuruları

Yeni Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 22.04.2014 tarih 28980 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ aşağıda yer almaktadır. 14.04.2008 tarih, 26847-mükerrer sayılı Sigorta Acenteleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Sigortacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimizin yapacakları işlemleri, Resmi Gazete’nin 22.04.2014 tarih 28980 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin hükümlerine uygun olacak şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 22.05.2014 tarih 2014/8 sayılı Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Ait Genelge aşağıda yer almaktadır.

Sigortacılık sektör duyuruları ile ilgili tıklayınız.

(EK-1) GERÇEK KİŞİ ACENTE EVRAKLARI

(EK-2) TÜZEL KİŞİ ACENTE EVRAKLARI

(EK-3) TÜZEL KİŞİ ACENTE ORTAKLARI İÇİN EVRAKLAR

(EK-4) GENEL MD, GENEL MD YRD, ŞUBE MD EVRAKLARI

(EK-5) Form A GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCI BİLGİ FORMU

(EK-6) Form B ŞUBE MÜDÜRÜ, TEKNİK PERSONEL BİLGİ FORMU

(EK-7) GERÇEK KİŞİ MAL VARLIĞI BEYANI

(EK-8) TÜZEL KİŞİ MAL VARLIĞI BEYANI

TELEFON e-posta BEYANI

DİLEKÇE

MESLEKİ DENEYİM VE EĞİTİM SÜRELERİ

ORGANİZASYON ŞEMASI VE TABLOLAR

ŞUBE BAŞVURU USUL VE ESASLARI

ŞUBE MALİ TABLOLAR

YENİ BAŞVURU DİLEKÇE

FİZİKİ DENETİM DİLEKÇESİ

COVİD 19 TAAHHÜTNAME

YÖNETMELİK-16.07.2016 YÖNETMELİĞE AİT USUL VE ESASLAR

YÖNETMELİK-GENELGE 2016-27

YÖNETMELİK-SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN


İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü