Skip to main content

Mücbir Sebep Belgesi

Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkansız hale getiren nedenlerden dolayı ilgilinin talebi üzerine eksperlere yaptırılacak inceleme sonucuna göre düzenlenen belgedir.

Mücbir Sebep Belgesi Başvuru Evrakları 
- Talep Dilekçesi
- Gümrük Giriş Beyannamesi
- Geçici İthal Rejimi İzin Formu
- Fatura vb. mücbir sebebi ortaya koyan belgeler
- ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

 

İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü