Skip to main content

Rayiç Fiyat / Yaklaşık Maliyet Tespiti

Resmi kurum ve kuruluşların satın almalarıyla ilgili olarak açacakları ihale öncesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9’ncu maddesinde öngörülen yaklaşık maliyetin tespiti amacıyla piyasa araştırması yapılır.

Rayiç Fiyat Tespiti İçin İstenen Belgeler:
1. Talep yazısı (resmi kurum, üye ya da Odamız çalışma alanı içerisinde gerçekleşen iş faaliyeti sahipleri)
2. Rayiç fiyat tespitine yönelik başvuruların, konularına göre gruplandırma yapılarak ayrı ayrı yazılar ile talepte bulunulması gerekmektedir.
3. Rayiç fiyat araştırması istenilen ürün ya da üretimler çok kalemden oluşuyor ise listesinin excel formatında düzenlenmiş olması, Cd veya e-mail olarak gönderilmesi uygun olacaktır.
4. Rayiç fiyat tespiti istenilen ürün/imalat listesi (ihtiyaç miktarının belirtildiği)
5. Rayiç fiyat belirlenmesi istenilen ürün ve üretimlere ilişkin teknik şartname, detaylı bilgi (var ise marka, model, tip, seri no vb. belirleyicilikler), katalog, teknik resim vb.)
6. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Geçmiş Yıllara Ait Rayiç Fiyat Tespiti İçin İstenen Belgeler:
1.Resmi kurum talep yazısı
2. Geçmiş yıllara ait rayiç fiyat tespitine yönelik başvuruların, konularına göre gruplandırma yapılarak ayrı ayrı yazılar ile talepte bulunulması gerekmektedir.
3. Geçmiş yıllara ait rayiç fiyat araştırması istenilen ürün ya da üretimler çok kalemden oluşuyor ise listesinin excel formatında düzenlenmiş olması, Cd veya e-mail olarak gönderilmesi uygun olacaktır.
4. Fiyat tespiti istenilen ürün/imalat listesi (ihtiyaç miktarının belirtildiği)
5. Değerlendirme istenilen hususlara ilişkin ayrıntılı bilgi (teknik şartname, ait olduğu yıl ya da yıllar, marka, model vb.)
6. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Yaklaşık Maliyet Tespiti İçin İstenen Belgeler:
1. Resmi kurum talep yazısı
2. Yaklaşık maliyete esas tahmini birim fiyatlarının belirlenmesine yönelik başvuruların, konularına göre gruplandırma yapılarak ayrı ayrı yazılar ile talepte bulunulması gerekir.
3. Yaklaşık maliyetinin belirlenmesi istenilen ürün ya da üretimler çok kalemden oluşuyor ise listesinin excel formatında düzenlenmiş olması, Cd veya e-mail olarak gönderilmesi uygun olacaktır.
4. Malzeme listesi (yaklaşık maliyetinin belirlenmesi istenilen ürün/üretimlere ilişkin gerçek ihtiyaç miktarları marka, model, tip, ser, no vb. belirtilmelidir)
5. Teknik şartname
6. Teknik çizim (yaklaşık maliyete esas tahmini birim fiyat ve/veya bedellerinin belirlenmesi istenilen ürün/imalat özel üretim ise, teknik çiziminin verilmesi gerekmektedir)
7. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü