Skip to main content

ATA Karnesi

ATA Karnesi Nedir?
ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

Ne Amaçla Kullanılır?
Uluslararası ATA Sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder. Bunların yanı sıra, sistem ATA karnesi hamillerine, ATA karnesinin geçerlilik süresi içinde olmak kaydıyla ( bu süre karnenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır), bir ATA karnesi ile birden fazla akit taraf ülkesine birden fazla geçici ithalat yapma olanağı sunar.

ATA karneleri sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde teşhir edilecek veya kullanılacak eşyalar için düzenlenebilmektedir.

ATA Karnesi Nasıl Alınır?

https://atak.tobb.org.tr linkinden ATA Karnesi Başvuru Sistemine kayıt olan e-imza sahibi gerçek ya da tüzel kişiler; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ödemesini yaparak ve sisteme gerekli evrakları yükleyerek online ATA Karnesi talebinde bulunurlar. Söz konusu talep oda kullanıcısının ekranına düşer. Evraklar ve oda teminat tutarının (nakit ya da teminat mektubu) kontrolü sonrası ATA Karnesi ön başvuru onayı yapılır. Onay sonrası TOBB’un istemiş olduğu kriterlere göre başvuru sahibi tarafından karne basımı gerçekleştirerek sisteme yüklenir.

Karneler A4 formatında ve kapaksız olarak düzenlenecektir; ancak karne basma sorumluluğu karne hamilindedir. Aşağıda belirtmiş olan renk kodları, karne hamili başvurusunu tamamladığında, karne hamilinin ekranında çıkmaktadır.

  • Kağıtlar 80 gr olacaktır.
  • Karne bilgileri ve genel listenin yer aldığı ilk YEŞİL KAĞIT için Pantone 353 U (%50 Tram) renk kodu olacaktır. - RGB 79 214 145 / HEX/HTML 4FD691 / CMYK 52 0 58 0
  • İthalat sayfaları olan SARI KAĞITLAR için PANTONE  2001 C renk kodu olacaktır.
  • Transit sayfaları olan MAVİ KAĞITLAR için 324 U (%70 Tram) renk kodu olacaktır.

 Karne basımında kullanmak üzere, belirtilen renk kodlarında renkli kâğıtları edinmeleri ve siyah beyaz yazıcıya sahip olmaları gerekmektedir.

Oda, kullanıcı tarafından sisteme yüklenen karnenin ve içerik bilgilerinin kontrolü yapılır. Teminatın, sistem üzerinde banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde, teminat mektubunun aslı bir zarfa konularak üstüne hangi firmaya ait olduğu, teminat tutarı ve ATA Karnesi numarası yazılır. Zarf kapatılarak Teslimat Formu doldurulur ve kasada saklanmak üzere Mali İşler Müdürlüğüne teslim edilir. Oda onay işlemi gerçekleştirilen ATA Karnesi başvurusu sistem üzerinden TOBB’a iletilir. Firma tarafından onay işlemi için odaya getirilen asıl ATA Karnesinin ilgili kısımlarına oda mührü basılarak imzalanır, karne kullanıcısına geri teslim edilir.

Teminat karne kapsamı eşyanın toplam değerinin yüzde ellisi (%50) oranında alınır.

Kuyumculuk Sektörüne ilişkin GTİP 71.13, 71.08 ve 71.06 olan eşya için döviz teminat oranları, eşyanın geçici ithal edileceği ülkeye göre yeniden düzenlenmiştir. Karne hamilinin teminat oranları birbirinden farklı olmak üzere birden fazla ülkeye gitmesi halinde ise, en yüksek teminat oranlı ülkeye göre teminat alınacaktır. Liste aşağıda yer almaktadır.(Döviz dışında verilecek teminat oranı % 50 dir.)

Kullanılan ATA Karnelerinin ve oda teminatlarının geri iadesi, yine aynı sistem üzerinden gerçekleştirilir.
TOBB’dan “Uygundur” yazısı geldikten sonra teminat iadesi yönünde geri ödeme yapılır ve dosya kapatılır.

Ülkelere göre Döviz Bazında Teminat Oranı için tıklayınız.

ATSO BANKA HESAP NUMARALARI


EURO

Vakıflar Bankası Aspendos Şb.

TR09

0001

5001

5804

8013

1530

 94


USD

Vakıflar Bankası Aspendos Şb.

TR48

0001

5001

5804

8013

1530

 71

İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü