Skip to main content

Azami Fiyat Tarifelerinin Onayı

Belgelendirme Müdürlüğü tarafından, Meslek Komiteleri Müdürlüğü tarafından meclis onayı alınmış ve tasarımı tamamlanmış olan azami fiyat tarifesini, ilgili sektör mensubu üyelere dilekçe ve Oda Meclisinin belirlediği hizmetler karşılığı alınacak ücretler tarifesine göre ücretlendirme yapılarak teslim edilir.

İstenen belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü