Skip to main content

Fiili Tüketim Belgesi

Tahsis, kota veya izne tabi bazı ürünlerin, belirli bir döneme ait hammadde olarak tüketim miktarlarının tespit edilmesi amacıyla düzenlenen belgedir. Genellikle akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin temininde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ibraz edilmek üzere düzenlenen ve temin edilecek olan ürüne ait talep edilen dönemlere ilişkin fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren belgedir.

Fiili Tüketim Belgesi Başvuru Evrakları 
1. Dilekçe (firma kaşe ve imzalı, imza sirküsü örneği)
2. Alış-satış faturaları dökümü (Mali müşavir onaylı)
3. Alış-satış faturaları fotokopileri
4. Faaliyet belgesi fotokopisi (Onaylayan yeminli mali müşavire ait)
5. SGK dökümü (Üretimin yapıldığı döneme ait)
6. Elektrik faturası vs. evrak (Üretimin yapıldığı döneme ait)
7. Gümrük giriş beyannamesi (İthal ham madde alımı varsa)
8. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

 

İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü