Skip to main content

Faturaların Rayice Uygunluğunun Onayı

Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç fiyat listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen faturalara, tarihleri itibariyle rayicine uygunluk tasdik işlemleri yapılır.

Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.  

Faturaların tasdiki, satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır.

İnşaat Grubu ve Tamamlayıcı İşler Fatura Onay Başvuruları İçin İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi (işveren konumundaki ilgili kamu kurum ve kuruluşunun fatura onayı isteğine ilişkin, resmi başvuru yazısı veya yüklenici ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunun yapmış olduğu sözleşme örneğine göre yüklenici firmaya ait başvuru yazısı)
2. Fatura aslı (gerçek imalat ve ihtiyaç miktarları, marka, model, ürün kodu, teknik özellikler ve birimin belirtildiği) (fatura üzerinde sonradan yapılan düzeltme ve açıklama olması durumunda "işbu düzeltme ve açıklamalar tarafımızca yapılmıştır." ibaresi faturayı düzenleyen firma tarafından açıkça yazılmalı ve kaşelenip imzalanmalıdır)
3. Fatura içeriği ürün/imalatlara ilişkin detaylı bilgi (var ise marka, model, tip, seri no vb. belirleyici teknik özellikler ile katalog, broşür, teknik resim vb.)
4. ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Özel İmalat Fatura Onay Başvuruları İçin İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi (işveren konumundaki ilgili kamu kurum ve kuruluşunun fatura onayı isteğine ilişkin, resmi başvuru yazısı veya yüklenici ile ilgili kamu kurum ve kuruluşunun yapmış olduğu sözleşme örneğine göre yüklenici firmaya ait başvuru yazısı)
2. Fatura aslı (gerçek imalat ve ihtiyaç miktarları, marka, model, ürün kodu, teknik özellikler ve birimin belirtildiği) (Fatura üzerinde sonradan yapılan düzeltme ve açıklama olması durumunda " işbu düzeltme ve açıklamalar tarafımızca yapılmıştır." ibaresi faturayı düzenleyen firma tarafından açıkça yazılmalı ve kaşelenip imzalanmalıdır)
3. Fatura içeriği ürün/imalatlara ilişkin detaylı bilgi (var ise marka, model, tip, seri no vb. belirleyici teknik özellikler ile katalog, broşür, numune (mümkünse), teknik resim vb.)
4.ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

Sağlık Grubu Fatura Onay Başvuruları İçin İstenilen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi (şahıs) (gerçek/tüzel kişi)
2. Reçete ya da rapor fotokopisi,
3. Fatura aslı (ürünlerin UBB kayıt numaraları belirtilmiş olmalıdır)
4. Fatura içeriği ürün/üretimlere ilişkin detaylı bilgi (teknik çizim, katalog vs.)
5.ATSO veznesine yatırılacak hizmet ücreti

İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü