Skip to main content

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporu Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler
Kapasite Raporu Müracaat Formu
• Kapasite Raporu Müracaat Formunda imzası bulunan yetkilinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi
• Firmanın mülkiyetine geçmiş makine-teçhizatın, bilanço değerini de gösteren Mali Müşavir onaylı ve kaşeli listesi
• Makineler kiralık veya Leasing’li ise kira/leasing sözleşmesinin fotokopisi
        • Makine Kiralama Sözleşmesi ile kiralanan makineler varsa, sözleşmenin en az 1 yıllık olması; süre 1 yıldan az kalmışsa yeni bir sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmede imzası bulunan tarafların imza sirkülerlerinin birer fotokopisi
      • Finansal Kiralama Sözleşmesi (Leasing) ile makine edinilmiş ise buna ait leasing sözleşmesi ile makinenin proforma faturası ve tarihli ödeme planı
• İşyeri Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi, (Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi)
• Vergi levhası fotokopisi
• Son aya ait işyeri SGK hizmet listesi + tahakkuk fişi veya yeni sigortalı işe giriş bildirge fotokopileri (adres imalathane adresi olacaktır.)
• Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi
• Varsa Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (Marka tescil belgesi, ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.)
• TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) hesabına firma adına yatırılan 3750 TL’lik TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Kapasite Raporu onay ücreti dekont fotokopisi

  Alıcı adı:      Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
3750 TL ŞUBE KODU HESAP NO IBAN NO BANKA ŞUBESİ
4201 785529 TR100006400000142010785529 T.İŞ BANKASI AKAY
153 69072 TR350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR
760 5994350-5032 TR020001000760059943505032 ZİRAAT BANKASI AKAY
184 2068017 TR210001500158007293586413 VAKIFLAR BANKASI MERKEZ
1311 16000038 TR140001200131100016000038 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİCARİ

Odamız veznesine yatırılacak Kapasite Raporu ücretine ait makbuz (TOBB dan rapor onaylandığında, Onaylı Rapor teslim alınırken vezneye yatırılacaktır)

*(Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) : (2480 TL)
*(Akseki, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kemer, Korkuteli, Serik) : (2725 TL)

ÖNEMLİ :
Kapasite Raporu düzenlenecek üretimin yapıldığı yer adresinin, ticaret siciline tescil ettirilmesi ve odaya kaydolması şarttır.
Üretim yeri adresinin, Oda sicilinde son belediye numaratajına göre güncellenmiş olmalıdır.

Kapasite Raporu Başvuru Evrakları 

Sıkça Sorulan Sorular

Kapasite Raporu Müracaat Formu
Kapasite Raporu Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler

Kapasite Raporu için Başvuru Nasıl Yapılır?
Belgelendirme Müdürlüğü'nden veya Oda web sayfasından temin edilen Kapasite Raporu Müracaat Formu ekinde istenilen Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler derlenerek başvurulur.

Kapasite Raporunun süresi bitince yenileme işlemi nasıl yapılır?
Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile tekrar müracaat edilerek yenilenmektedir.

Kapasite Raporu İçin Kimler Başvuru Yapabilir?
Oda üyesi olan,
• Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
• Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
• Gerekli makine ve tesisatı bulunan sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

Kapasite Raporu düzenlenemeyen işletmeler;
Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerleri için kapasite raporu düzenlenmemekte olup, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir.
1.Taş Fırınlar (Odunlu),
2.Elle Paketleme Veya Dolum Yapanlar (Meyve, Sebze, Yumurta Paketleme- Shrinkleme Vb.),
3.Elle Kırmızı/Beyaz Et Parçalama, Ayıklama, Kıyma, Köfte Vb. Hazırlama,
4.Kasaplar,
5.Soğuk Depolama (Muhafaza) İşleri (Şoklama Ve Dondurma İşlemi Hariç),
6.Perakende Satış Yapan;
- Şekerciler, Lokumcular, Pişmaniyeciler,
- Tatlıcılar,
- Dondurmacılar,
- Yufka, Kadayıfçılar,
- Simitçiler,
- Börekçiler,
- Mantı, Erişte, Katmerciler,
- Pastaneler,
- Kuruyemişçiler,
- Turşucular, Salamura Yapanlar,
- Marketlerdeki Her Türlü Reyonlar (Unlu Mamüller, Müşteri Talebine Göre Et Hazırlanan  Reyonlar Vb.),
7.Hayvan Yetiştiriciliği (Hayvan Üretme Çiftlikleri, Kültür Balıkçılığı, Arıcılık Vb.),
8.Her Türlü Tarımsal Ürün, Bitki, Meyve, Sebze Yetiştiriciliği (Seralar, Tohum, Fide, Mantar, Kompost, Çiçek Vb.) (Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak üretim yapan, endüstriyel seralar, endüstriyel çiçekçilik, kültür balıkçılığı, kümes hayvanları çiftlikleri ve yumurta üretimi ile kültür mantarı üretimi yapan tesisler dışındakiler)
9.Bitki, Sebze Ve Meyvelerin Tabii Halde Kurutulması,
10.Yumurta, Civciv Üretimi,
11.Süt Toplama Tesisleri,
12.Otel, Motel, Lokanta, Dönerci, Pideci, Pizzacı, Hamburgerci, Köfteciler,
13.Elle Kesim Yapan Mezbahalara.

DİKKAT :  Elle meye ve sebze paketleme işi yapan işletmeler için kapasite raporu düzenlenememektedir. Bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir.

***NOT:  TOBB tarafından onaylanan kapasite raporlarında firmaların işyeri tel, faks, e-posta, web, merkez adres, büro telefon bilgilerinde yapılacak olan değişiklik işlemleri ile bunların haricinde kalan değişiklik işlemlerinde ilk değişiklik İşlemleri hariç tutulmak kaydıyla; değişiklik işlemlerinde TOBB kapasite raporu onay (3750.-TL)  ücretinin %20'si oranında ücret alınacağı bildirilmiştir.

Odamız Kapasite Raporu Değişiklik Ücreti: 200TL


Sıkça Sorulan Sorular


İletişim:

Belgelendirme Müdürlüğü