Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

8 total results found

Kapasite Raporu

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldı...

Kapasite Raporu

Kapasite Raporunun süresi bitince yenileme işlemi nasıl yapılır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile tekrar müracaat edilerek yenilenmektedir.

Kapasite Raporu

Kapasite raporu yenilemelerinde, başvuru formu ve ekindeki belgelerin tekrar hazırlanması gerekir mi?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Yenileme işlemlerinde Müracaat Formu ve ekindeki gerekli belgelerin tekrar güncel olarak hazırlanması gerekmektedir.

Kapasite Raporu

Kapasite raporu TOBB tarafından ne kadar sürede onaylanmaktadır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Hangi sektör olduğuna, raporun sayfa sayısına ve onaylayan uzmanın yoğunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kapasite Raporu TOBB tarafından onaylanır onaylanmaz, raporun teslim alınması için müracaat formunda yer alan eposta adresine bilgi verilmekt...

Kapasite Raporu

Oda Sicil ve Ticaret Sicil numarası değişmeksizin firma unvanında değişiklik olması durumunda Kapasite Raporunda nasıl düzeltme nasıl yapılır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Oda Sicil Bilgilerinden unvan değişikliği yapıldıktan sonra geçerlilik süresi devam eden Kapasite raporunda da unvan değişikliği talebini belirten Odamıza hitaben yazılmış, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir.

Kapasite Raporu

Kapasite Raporunu nasıl iptal ederiz?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporu’nu iptal etme gerekçesini belirten, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış ve Odamıza hitaben yazılmış dilekçeyle müracaat edilir.

Kapasite Raporu

Yerli Malı Belgesi talebinde Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki adreslerin uyuşmadığı durumlarda hangi adres esas alınacaktır?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki adreslerin uyuşması gerekir.

Yerli Malı Belgesi
Kapasite Raporu
Sanayi Sicil Belgesi

Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgeleri süreleri Yerli Malı Belgesi süresini nasıl etkiliyor?

Sıkça Sorulan Sorular Belgelendirme Müdürlüğü

Yerli Malı Belgesi hazırlandığı anda önemli olan Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinin geçerli olup olmadığıdır. Sürelerinin bitimine 1 gün kalmış olsa bile Yerli Malı Belgesine 1 yıllık süre verilmektedir.

Yerli Malı Belgesi
Sanayi Sicil Belgesi
Kapasite Raporu