Skip to main content

Books

Meslek Komiteleri Vizyon Belirleme Toplantısı Raporu

Nace Kodu / Meslek Grup Değişikliği

Oda Sicil Belgeleri

Oda Sicili Mevzuat ve Mevzuata İlişkin Önemli Hatırlatmalar

Örf, Adet, Teamül Kararları

Sanayi ve Ticaret Belgeleri

Seçim Bildirgeleri

Sektörlere Göre Karlılık Oranları

Şirket Birleşmeleri

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. ...

Şirket Bölünmeleri

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. ...

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ticaret Sicil Belgeleri

Ticaret Sicili Mevzuat ve Mevzuata İlişkin Önemli Hatırlatmalar

Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı İle İşlettikleri Ticari İşletmeler(İş Ortaklıkları)

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Ticari Belgelendirme Hizmetleri

Ticari İşletme Rehni

Ticari işletme rehnini düzenleyen 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldı...

TIR Sistemi

Tür Değişikliği

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. ...