Skip to main content

Oda Sicil Belgeleri

Oda Sicil Belge Ücretleri

2024 yılı (HER BİR SURET İÇİN) Belge Adı Oda Ücreti Faaliyet Belgesi 100,00-TL. e-atso Onli...

Faaliyet Belgesi

Faaliyette bulunduğu ve kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmın...

Oda Sicil Kayıt Sureti

Kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – O...

İhale Belgesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca mesleki faaliyetten men...

Ortaklık Belgesi

Firmanın en son ortaklarını ve hisse miktarlarını gösterir belgedir. (Limited Şirket, Tek Ortak...

Vize Belgesi

Konsolosluktaki vize işlemlerinde kolaylık sağlanması açısından kayıtlı olduğunu ve şirkette or...

Oda Üye Kimlik Kartı

Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden Kollektif, Komandit, Limited Şirket ortakları ve müdürlerin...

Üye Sicil Belgesi

Kayıtlı olduğunu gösterir ve firma işyerinin uygun bir yerine asılmak üzere düzenlenen belgedir...

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sureti

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan Ticaret Sicili Gazetesi nüshala...

Bağ-Kur İşlemleri

Bağ-Kur tarafından verilen IB formunun, firma sicil dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanm...

Oda Kayıt Tasdiki

Üyelerimiz tarafından düzenlenen evraklardaki unvanın odamıza kayıtlı olduğuna dair onay verili...

Eş Durum Belgesi

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan formun onaylandığı evraktır. ATSO Merkez – Oda ...

Çıraklık Sözleşmeleri, Kalfalık ve Ustalık Belgeleri

Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından verilen formun kayıtlarımız doğrultusunda onaylandığı evraktır...

Kefalet Senedi

Noterden tanzim edilmiş Kefalet Senedindeki firmanın Odamızda kayıtlarının olup olmadığının ona...