Skip to main content

Faaliyet Belgesi

  • Faaliyette bulunduğu ve kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.

  • e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden de alabilirler.

  • Ayrıca İngilizce olarak da düzenlenmektedir.

  • Ücrete tabidir.