Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

9 total results found

Faaliyet Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Faaliyette bulunduğu ve kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden de alabilirler. Ayrıca İngil...

kayıt
1
yabancıuyruklugerçekkişi
2
ingilizce
3
odasicilrehberi
4
online
5
certıfıcateofgoodstandıng
6
faaliyetteolduğu
7

Oda Sicil Kayıt Sureti

Oda Sicil Belgeleri

Kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden de alabilirler. Ayrıca İngilizce olarak da düzenlenm...

kayıtlıolduğu
1
yabancıdilde
2
ingilizce
3
odasicil
4
online
5
copyofchamberregıstratıon
6
odaüyesi
7

İhale Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları...

gbendi
1
meslekifaaliyettenmen
2
gbenditarihli
3
odasicil
4
online
5

Ortaklık Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Firmanın en son ortaklarını ve hisse miktarlarını gösterir belgedir. (Limited Şirket, Tek Ortaklı Anonim Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket) e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak al...

hissemiktarı
1
odasicil
2
online
3
ensonortaklar
4

Vize Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Konsolosluktaki vize işlemlerinde kolaylık sağlanması açısından kayıtlı olduğunu ve şirkette ortak / yetkili olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İ...

konsolosluk
1
odasicil
2
online
3

Oda Üye Kimlik Kartı

Oda Sicil Belgeleri

Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden Kollektif, Komandit, Limited Şirket ortakları ve müdürlerine, Anonim Şirket ile Kooperatiflerin temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir. Online Üye Ki...

avantaj
1
odakimlik
2
atsokimlik
3
odasicil
4
üyekartı
5
kimlikkartı
6
online
7

Üye Sicil Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Kayıtlı olduğunu gösterir ve firma işyerinin uygun bir yerine asılmak üzere düzenlenen belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından alınabilir. Ücrete tabidir. Online taleplerde; belirtilen k...

levha
1
odasicil
2
online
3

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sureti

Oda Sicil Belgeleri

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları ıslak imzalı olarak onaylanır. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlç...

gazete
1
sicilgazete
2
online
3

Bağ-Kur İşlemleri

Oda Sicil Belgeleri

Bağ-Kur tarafından verilen IB formunun, firma sicil dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanmasıdır. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilci...

ibformu
1
emeklilik
2
odasicil
3
online
4