Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

27 total results found

A. Tescil ve Üyelik İşlemleri

tescil
üyelik
kayıt
değişiklik

Adi Komandit Şirket Kuruluş

Komandit Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), 4 ad...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
adikomanditşirket
5

Kollektif Şirket Şube Açılışı

Kollektif Şirket

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı: Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddes...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Kooperatif Merkez Nakli

Kooperatif

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yetkili yönetim kurulu üyeleri t...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Kooperatif Şube Açılışı

Kooperatif

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı kooperatifin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.ma...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Anonim Şirket Merkez Nakli

Anonim Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Merkez na...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Anonim Şirket Şube Açılışı

Anonim Şirket

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre ...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Yabancı Uyruklu Gerçek Kişi Kuruluş

Yabancı Sermayeli Firmalar

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan yabancı gerçek kişiler için "Pasaport Tanımlama Formu"  hazırlanması, yabancı tüzel kişiler için "Yabancı Dış Tüzel Kişilik Tanımlama Formu"  ve dayanak evraklar ile birlikte yeni kayıt birimine müracaat gereklidir.  Gerçek ...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
gerçekkişi
5
hakikişahıs
6
yabancıuyruklugerçekkişi
7
yabancıuyrukluhakikişahıs
8

Vakıf İşletmeleri Kuruluş

Vakıflara Ait İşletmeler

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan vakıf kaydının tanımlanması için "Vakıf kaydı tanımlama formu" doldurulması ve vakıf kaydı oluşturulabilmesi için yeni kayıt birimine müracaat gereklidir. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (İşletme temsilcileri tarafı...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
vakıfişletmeleri
5

Dernek İşletmeleri Kuruluş

Derneklere Ait İşletmeler

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan dernek kaydının tanımlanması için "Dernek Kaydı Tanımlama Dilekçesi" hazırlanması ve dayanak evraklar ile birlikte yeni kayıt birimine müracaat gereklidir.  Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (İşletme temsilcileri tara...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
dernekişletmeleri
5

Kollektif Şirket Kuruluş

Kollektif Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), 4 ad...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
kollektifşirket
5

Faaliyet Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Faaliyette bulunduğu ve kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden de alabilirler. Ayrıca İngil...

kayıt
1
yabancıuyruklugerçekkişi
2
ingilizce
3
odasicilrehberi
4
online
5
certıfıcateofgoodstandıng
6
faaliyetteolduğu
7

Kooperatif Kuruluş

Kooperatif

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzala...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
kooperatif
5

Anonim Şirket Kuruluş

Anonim Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 4 ade...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
anonimşirket
5

Limited Şirket Merkez Nakli

Limited Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış), Merkez nakli için Ticaret...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Limited Şirket Şube Açılışı

Limited Şirket

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre ...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Limited Şirket Kuruluş

Limited Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış), Ticaret Si...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
limitedşirket
5

Gerçek Kişi Merkez Nakli

Gerçek Kişi

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Antalya'ya nakli: Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Gerçek Kişi Şube Açılışı

Gerçek Kişi

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Antalya Şubesinin açılışı : Gerçek Kişiler için  Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.mad...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Gerçek Kişi Kuruluş

Gerçek Kişi

Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), “gerçe...

odakayıtbeyannamesi
4
gerçekkişi
5
hakikişahıs
6
kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3

Kollektif Şirket Merkez Nakli

Kollektif Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Merk...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5