Skip to main content

A. Tescil ve Üyelik İşlemleri

MERSİS

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. ...

Unvan Sorgulama

Belirlenen ve MERSİS sisteminde rezervasyonu yapılan unvan Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce yapılacak kontrole göre ve sözleşmenizd...

İş Konusu Örnekleri

Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu göst...

Gerçek Kişi

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Limited Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Anonim Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Kooperatif

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Kollektif Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Komandit Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı İle İşlettikleri Ticari İşletmeler(İş Ortaklıkları)

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Derneklere Ait İşletmeler

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. ...

Vakıflara Ait İşletmeler

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. ...

Yabancı Sermayeli Firmalar

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. ME...

Şirket Birleşmeleri

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. ...

Şirket Bölünmeleri

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. ...

Tür Değişikliği

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir. ...

Ticari İşletme Rehni

Ticari işletme rehnini düzenleyen 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldı...

Harç İlan ve Kayıt Ücretleri

Ticaret Sicili Mevzuat ve Mevzuata İlişkin Önemli Hatırlatmalar

Oda Sicili Mevzuat ve Mevzuata İlişkin Önemli Hatırlatmalar