Skip to main content

Limited Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Limited Şirket Kuruluş

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Mü...

Limited Şirket Şube Açılışı

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler...

Limited Şirket Merkez Nakli

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Mü...

Limited Şirket Ana Sözleşme Değişikliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Limited Şirket Sermaye Arttırımı

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Limited Şirket Sermaye Azaltımı

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Limited Şirket Hisse Devri

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Limited Şirket Adres Değişikliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Limited Şirket Müdür Ataması

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Limited Şirket Sigorta Acenteliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Limited Şirket Sigorta Acenteliğin Feshi

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Limited Şirket Ortağın İsim Değişikliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Limited Şirket Ortağın Vefatı

Dilekçe(Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten...

Limited Şirket Şube Kapanışı

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Limited Şirket Tasfiyeye Giriş

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Limited Şirket Tasfiye Sonu

Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin note...

Limited Şirket Tasfiyeden Dönülmesi

Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin note...

Limited Şirket Tescilsiz İlan

Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), Tescilsiz ilanı yapılacak noter onaylı evraklar ...

Limited Şirket Tescil ve İlana Tabi Unsur Bulunmayan Genel Kurul Evrakları

Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Dosyasına konulacak noter onaylı e...

Limited Şirket Müdürler Kurulunca Sınırlı Yetkili Olarak Atanan Temsilcilere Verilen Temsil Yetkisi

•Şirket ana sözleşmesinde şirketin iç yönerge ile sınırlı yetkili temsilci atayabileceğine ilişki...

Limited Şirket Bağımsız Denetçi Seçimi

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekâlete...