Skip to main content

Limited Şirket Adres Değişikliği

  1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
  2. Adres değişikliğine ilişkin ilgili noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl).

Adres değişikliklerinde mersis başvurunuz sonucunda sisteme düşen adresi kararlarınıza yazınız. (Başvurunuz sonucunda sistemde yer almayan apartman ismi, avm ismi vb. hiç bir ekstra ifadeyi kararlarınıza yazmayınız)