Skip to main content

Limited Şirket Tescilsiz İlan

  1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
  2. Tescilsiz ilanı yapılacak noter onaylı evraklar (Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Toplantı tutanağı v.b.) (1 asıl)