Skip to main content

Limited Şirket Tescil ve İlana Tabi Unsur Bulunmayan Genel Kurul Evrakları

  1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),
  2. Ticaret Sicil Dosyasına konulacak noter onaylı evraklar (Genel Kurul Toplantı tutanağı v.b.) (1 asıl)
  3. Hazır bulunanlar listesi aslı, (Vekaleten imza atılması durumunda vekaletnamenin aslı)
  4. Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı ,
  5. Gündem Kararı
  6. Gündemin yayınlandığı gazete aslı,
  7. Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,