Skip to main content

Limited Şirket Tasfiye Sonu

  1. Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
  2. Tasfiye Memuru tarafından imzalı tasfiye sonu bilançosu (1 asıl),
  3. Tasfiye sonuna ilişkin noter onaylı genel kurulu karar örneği (1 asıl),
  4. Şirket alacaklılarına yapılan çağrı ilanlarına ilişkin gazeteler,(3 İlan gazetesi)
  5. Şirket ortaklarının Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Ek-5. (Tasfiye Memuru tarafından imzalanmış)