Skip to main content

Limited Şirket Merkez Nakli

 1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 2. Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış),
 3. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış),
 4. Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı,
 5. Merkez nakline ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl),
 6. Merkez nakli işlemi için Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (1 asıl),
 7. Bütün ortakların ve müdürlerin;
  a) Fotoğrafı (1 adet),
  b) T.C.. Kimlik Numarasını gösterir Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Ticaret sicil müdürlüğü nezdinde yapılacak imza beyanı düzenlenmesi işlemlerinde;
Kimlik belgelerinin yıpranmamış olması ve kimlikte bulunan fotoğrafın güncel nitelikte olması ÖNEMLE DUYURULUR.