Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

37 total results found

Oda Sicil Kayıt Sureti

Oda Sicil Belgeleri

Kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden de alabilirler. Ayrıca İngilizce olarak da düzenlenm...

kayıtlıolduğu
1
yabancıdilde
2
ingilizce
3
odasicil
4
online
5
copyofchamberregıstratıon
6
odaüyesi
7

Gerçek Kişi İşyerinin Başka Bir Gerçek Kişiye Devri

Gerçek Kişi

Devir eden gerçek kişi için: Dilekçe (Devir eden kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.), Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiye bütün aktif ve pasifi ile de...

odasicil
1
odakayıtbeyannamesi
2
devir
3
gerçekkişi
4
hakikişahıs
5

Adi Komandit Şirket Kuruluş

Komandit Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), 4 ad...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
adikomanditşirket
5

Kollektif Şirket Kuruluş

Kollektif Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), 4 ad...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
kollektifşirket
5

Kooperatif Kuruluş

Kooperatif

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzala...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
kooperatif
5

Anonim Şirket Kuruluş

Anonim Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 4 ade...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
anonimşirket
5

Limited Şirket Merkez Nakli

Limited Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış), Merkez nakli için Ticaret...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Limited Şirket Şube Açılışı

Limited Şirket

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre ...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Limited Şirket Kuruluş

Limited Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış), Ticaret Si...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
limitedşirket
5

Gerçek Kişi Merkez Nakli

Gerçek Kişi

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Antalya'ya nakli: Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

İhale Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları...

gbendi
1
meslekifaaliyettenmen
2
gbenditarihli
3
odasicil
4
online
5

Gerçek Kişi Şube Açılışı

Gerçek Kişi

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Antalya Şubesinin açılışı : Gerçek Kişiler için  Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.mad...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Gerçek Kişi Kuruluş

Gerçek Kişi

Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), “gerçe...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
gerçekkişi
5
hakikişahıs
6

Oda Kayıt Tasdiki

Oda Sicil Belgeleri

Üyelerimiz tarafından düzenlenen evraklardaki unvanın odamıza kayıtlı olduğuna dair onay verilir. Onaylanması istenen evrak asılları ile birlikte ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarına müracaat edilmelidir. Ücrete tabidir.

odasicil
1
tasdik
2
mühür
3
müseccel
4
registration
5
attestation
6

Bağ-Kur İşlemleri

Oda Sicil Belgeleri

Bağ-Kur tarafından verilen IB formunun, firma sicil dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanmasıdır. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilci...

ibformu
1
emeklilik
2
odasicil
3
online
4

Üye Sicil Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Kayıtlı olduğunu gösterir ve firma işyerinin uygun bir yerine asılmak üzere düzenlenen belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından alınabilir. Ücrete tabidir. Online taleplerde; belirtilen k...

levha
1
odasicil
2
online
3

Oda Üye Kimlik Kartı

Oda Sicil Belgeleri

Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden Kollektif, Komandit, Limited Şirket ortakları ve müdürlerine, Anonim Şirket ile Kooperatiflerin temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir. Online Üye Ki...

avantaj
1
odakimlik
2
atsokimlik
3
odasicil
4
üyekartı
5
kimlikkartı
6
online
7

Vize Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Konsolosluktaki vize işlemlerinde kolaylık sağlanması açısından kayıtlı olduğunu ve şirkette ortak / yetkili olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İ...

konsolosluk
1
odasicil
2
online
3

Ortaklık Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Firmanın en son ortaklarını ve hisse miktarlarını gösterir belgedir. (Limited Şirket, Tek Ortaklı Anonim Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket) e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak al...

hissemiktarı
1
odasicil
2
online
3
ensonortaklar
4

Dernek İşletmeleri Kuruluş

Derneklere Ait İşletmeler

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan dernek kaydının tanımlanması için "Dernek Kaydı Tanımlama Dilekçesi" hazırlanması ve dayanak evraklar ile birlikte yeni kayıt birimine müracaat gereklidir.  Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (İşletme temsilcileri tara...

kuruluş
1
kayıt
2
odasicil
3
odakayıtbeyannamesi
4
dernekişletmeleri
5