Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

26 total results found

Faaliyet Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Faaliyette bulunduğu ve kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden de alabilirler. Ayrıca İngil...

kayıtlıolduğu
yabancıdilde
ingilizce
odasicil
online
certıfıcateofgoodstandıng
faaliyetteolduğu

Limited Şirket Şube Açılışı

Limited Şirket

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre ...

şube
şubekaydı
yenişube
kayıt
odakayıtbeyannamesi
odasicil

Anonim Şirket Merkez Nakli

Anonim Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Merkez na...

odasicil
nakil
merkeznakli
odakayıtbeyannamesi

Anonim Şirket Şube Açılışı

Anonim Şirket

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre ...

odasicil
şube
şubekaydı
odakayıtbeyannamesi
kayıt

Kollektif Şirket Kuruluş

Kollektif Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmış), 4 ad...

odasicil
kayıt
kuruluş
kollektif
odakayıtbeyannamesi

Kooperatif Kuruluş

Kooperatif

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yönetim kurulu üyeleri tarafından imzala...

odasicil
kayıt
kooperatif
odakayıtbeyannamesi
kuruluş

Anonim Şirket Kuruluş

Anonim Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), 4 ade...

odasicil
kayıt
kuruluş
anonimşirket
odakayıtbeyannamesi

Limited Şirket Ana Sözleşme Değişikliği

Limited Şirket

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.), Değişikliğe ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl), Şirket söz...

odasicil
anasözleşme
tadil

Limited Şirket Merkez Nakli

Limited Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış), Merkez nakli için Ticaret...

nakil
merkeznakli
odakayıtbeyannamesi
odasicil

Limited Şirket Kuruluş

Limited Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24. maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürlerin tümü tarafından imzalanmış), Ticaret Si...

odakayıtbeyannamesi
kuruluş
limited
kayıt
odasicil

Oda Sicil Kayıt Sureti

Oda Sicil Belgeleri

Kayıtlı olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilciliği’nden de alabilirler. Ayrıca İngilizce olarak da düzenlenm...

ingilizce
odasicil
copyofchamberregıstratıon
online
odaüyesi
yabancıdilde
kayıtlıolduğu

Gerçek Kişi İşyerinin Başka Bir Gerçek Kişiye Devri

Gerçek Kişi

Devir eden gerçek kişi için: Dilekçe (Devir eden kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.), Bağlı olduğu vergi dairesinden işyerini başka bir kişiye bütün aktif ve pasifi ile de...

odasicil
odakayıtbeyannamesi
devir

Oda Kayıt Tasdiki

Oda Sicil Belgeleri

Üyelerimiz tarafından düzenlenen evraklardaki unvanın odamıza kayıtlı olduğuna dair onay verilir. Onaylanması istenen evrak asılları ile birlikte ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarına müracaat edilmelidir. Ücrete tabidir.

odasicil
tasdik
mühür
müseccel
registration
attestation

Bağ-Kur İşlemleri

Oda Sicil Belgeleri

Bağ-Kur tarafından verilen IB formunun, firma sicil dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanmasıdır. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları ilgili İlçe Temsilci...

ibformu
emeklilik
odasicil
online

Üye Sicil Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Kayıtlı olduğunu gösterir ve firma işyerinin uygun bir yerine asılmak üzere düzenlenen belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından alınabilir. Ücrete tabidir. Online taleplerde; belirtilen k...

levha
odasicil
online

Oda Üye Kimlik Kartı

Oda Sicil Belgeleri

Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden Kollektif, Komandit, Limited Şirket ortakları ve müdürlerine, Anonim Şirket ile Kooperatiflerin temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir. Online Üye Ki...

avantaj
odakimlik
atsokimlik
odasicil
üyekartı
kimlikkartı
online

Vize Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Konsolosluktaki vize işlemlerinde kolaylık sağlanması açısından kayıtlı olduğunu ve şirkette ortak / yetkili olduğunu gösterir belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İ...

konsolosluk
odasicil
online

Ortaklık Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

Firmanın en son ortaklarını ve hisse miktarlarını gösterir belgedir. (Limited Şirket, Tek Ortaklı Anonim Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket) e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak al...

hissemiktarı
odasicil
online
ensonortaklar

İhale Belgesi

Oda Sicil Belgeleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belgedir. e-atso online hizmetler kısmından veya ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarından e-imzalı olarak alınabilir. İlçe firmaları...

gbendi
meslekifaaliyettenmen
gbenditarihli
odasicil
online

Anonim Şirket Ana Sözleşme Değişikliği

Anonim Şirket

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.), Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kara...

odasicil
anasözleşme
tadil