Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

14 total results found

Gerçek Kişi Şube Açılışı

Gerçek Kişi

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Antalya Şubesinin açılışı : Gerçek Kişiler için  Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.mad...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Gerçek Kişi Merkez Nakli

Gerçek Kişi

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Antalya'ya nakli: Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Limited Şirket Şube Açılışı

Limited Şirket

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre ...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Limited Şirket Merkez Nakli

Limited Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Müdürler tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Müdürler tarafından imzalanmış), Merkez nakli için Ticaret...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Anonim Şirket Şube Açılışı

Anonim Şirket

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre ...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Anonim Şirket Merkez Nakli

Anonim Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış), Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Merkez na...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Kooperatif Şube Açılışı

Kooperatif

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı kooperatifin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.ma...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Kooperatif Merkez Nakli

Kooperatif

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kooperatif yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yetkili yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Yetkili yönetim kurulu üyeleri t...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Kollektif Şirket Şube Açılışı

Kollektif Şirket

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı: Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddes...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Kollektif Şirket Merkez Nakli

Kollektif Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Merk...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Adi Komandit Şirket Şube Açılışı

Komandit Şirket

Başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı: Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddes...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6

Adi Komandit Şirket Merkez Nakli

Komandit Şirket

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Merk...

merkeznakli
1
nakil
2
odakayıtbeyannamesi
3
kayıt
4
odasicil
5

Yabancı Uyruklu Şirketin Türkiye'de Açılan İlk Şubesinin Kuruluşu

Yabancı Sermayeli Firmalar

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan yabancı gerçek kişiler için "Pasaport Tanımlama Formu"  hazırlanması, yabancı tüzel kişiler için "Yabancı Dış Tüzel Kişilik Tanımlama Formu"  ve dayanak evraklar ile birlikte yeni kayıt birimine müracaat gereklidir.  Tüzel K...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6
yabancıuyruklu
7

Yabancı Uyruklu Şirketin Türkiye'de İkinci ve Daha Sonraki Açacağı Şubeler

Yabancı Sermayeli Firmalar

Mersis sisteminde kaydı bulunmayan yabancı gerçek kişiler için "Pasaport Tanımlama Formu"  hazırlanması, yabancı tüzel kişiler için "Yabancı Dış Tüzel Kişilik Tanımlama Formu"  ve dayanak evraklar ile birlikte yeni kayıt birimine müracaat gereklidir.  Tüzel K...

şubekaydı
1
şube
2
yenişube
3
kayıt
4
odakayıtbeyannamesi
5
odasicil
6
yabancıuyruklu
7