Skip to main content

Kollektif Şirket Merkez Nakli

 1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 2. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
 4. Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111.maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış belge aslı,
 5. Merkez nakline ilişkin noter onaylı karar örneği (1 asıl),
 6. Merkez nakline ilişkin noter onaylı tadil metni (1 asıl),
 7. Bütün ortakların ve yetkililerin;
  a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl),
  b) Fotoğrafı (1 adet),
 8. En son şirketi temsile yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl),

Dijital imza: Yeni kimlik kartı ile yetkili olarak eklenen kişilerin imza örnekleri elektronik ortamda NVİ’den alınarak MERSİS veri tabanına kaydedilebildiğinden, yeni kimlik kartı kullanan yetkililerinin imza beyanı vermesine gerek yoktur.

Yetki kabul: şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemleri MERSİS  “Yetki Kabul İşlemleri” modülünden yapılmalıdır.