Skip to main content

Limited Şirket Ana Sözleşme Değişikliği

  1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
  2. Değişikliğe ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl),
  3. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (1 asıl),
  4. Amaç konu değişikliği yapılıyor ve ağırlıklı iş konusunda değişiklik olması halinde; Ticaret Sicili Müdürlüğünden tescilin yaptırılması ve bağlı olunan vergi dairesinden talep edilen nace kodunun vergi levhasına işletilmesi,
    a) Nace Kodu - Meslek Grup Değişikliği Dilekçesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),
    b) Vergi dairesinden yeni nace kodunu gösteren vergi levhası fotokopisi
    ile birlikte ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü’ne ayrıca müracaat edilmesi gerekmektedir.