Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

8 total results found

Gerçek Kişi İş Konusu Değişikliği

Gerçek Kişi

1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),2. Bağlı olduğu vergi dairesinden iş değişikliğine veya ilavesine ilişkin tutulan yoklama tutanağı fotokopisi veya ve...

faaliyet
1
nace
2
nacekodu
3
nacedeğişiklik
4
meslekgrubu
5
dilekçe
6
işkonusu
7
vergilevhası
8
görüntüleme
9
mükellefgörüntüleme
10
faaliyetalanı
11
nacefaaliyet
12

Limited Şirket Ana Sözleşme Değişikliği

Limited Şirket

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.), Değişikliğe ilişkin noter onaylı genel kurul karar örneği (1 asıl), Şirket söz...

faaliyet
1
nace
2
nacekodu
3
nacedeğişiklik
4
meslekgrubu
5
dilekçe
6
işkonusu
7
vergilevhası
8
görüntüleme
9
mükellefgörüntüleme
10
faaliyetalanı
11
nacefaaliyet
12

Anonim Şirket Ana Sözleşme Değişikliği

Anonim Şirket

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.), Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kara...

faaliyet
1
nace
2
nacekodu
3
nacedeğişiklik
4
meslekgrubu
5
dilekçe
6
işkonusu
7
vergilevhası
8
görüntüleme
9
mükellefgörüntüleme
10
faaliyetalanı
11
nacefaaliyet
12

Kollektif Şirket Ana Sözleşme Değişikliği

Kollektif Şirket

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.), Değişikliğe ilişkin noter onaylı karar örneği ( 1 asıl), Değişikliğe ilişkin n...

faaliyet
1
nace
2
nacekodu
3
nacedeğişiklik
4
meslekgrubu
5
dilekçe
6
işkonusu
7
vergilevhası
8
görüntüleme
9
mükellefgörüntüleme
10
faaliyetalanı
11
nacefaaliyet
12

Adi Komandit Şirket Ana Sözleşme Değişikliği

Komandit Şirket

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.), Değişikliğe ilişkin noter onaylı karar örneği ( 1 asıl), Değişikliğe ilişkin n...

faaliyet
1
nace
2
nacekodu
3
nacedeğişiklik
4
meslekgrubu
5
dilekçe
6
işkonusu
7
vergilevhası
8
görüntüleme
9
mükellefgörüntüleme
10
faaliyetalanı
11
nacefaaliyet
12

Nace Kodu / Meslek Grup Değişikliği Talebi

Nace Kodu / Meslek Grup Değişikliği

Talep edilen nace kodu tanımının Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen iş konusuna uygun olmalıdır. Uygun olmaması durumunda öncelikle iş konusu değişikliği tescil ettirilmelidir. Talep edilen nace kodunun vergi levhasına işletilmiş olması gerekmektedir. ...

faaliyet
1
nace
2
nacekodu
3
nacedeğişiklik
4
meslekgrubu
5
dilekçe
6
işkonusu
7
vergilevhası
8
görüntüleme
9
mükellefgörüntüleme
10
faaliyetalanı
11
nacefaaliyet
12

Ek Nace Kodu Talebi

Nace Kodu / Meslek Grup Değişikliği

Talep edilen nace kodu tanımının ticaret sicil dosyasında tescil edilen iş konusuna uygun olmalıdır. Uygun olmaması durumunda öncelikle iş konusu değişikliği tescil ettirilmelidir. Odamız kayıtlarına diğer ek faaliyet kodunun eklenebilmesi için Nace Kodu - M...

faaliyet
1
nace
2
nacekodu
3
nacedeğişiklik
4
meslekgrubu
5
dilekçe
6
işkonusu
7
vergilevhası
8
görüntüleme
9
mükellefgörüntüleme
10
faaliyetalanı
11
nacefaaliyet
12

Nace Kodları ve Meslek Grupları Listesi

Nace Kodu / Meslek Grup Değişikliği

1.GRUP ADI: Bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler 01.11.14 Yağlı tohum yetiştiriciliği (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği, kene otu çekirdeği (Hint yağı çekirdeği), keten tohumu, hardal tohumu, nijer tohumu, kolza, aspir tohumu, su...

faaliyet
1
nace
2
nacekodu
3
meslekgrubu
4
faaliyetalanı
5
nacefaaliyet
6