Skip to main content

Nace Kodu / Meslek Grup Değişikliği Talebi

Talep edilen nace kodu tanımının Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen iş konusuna uygun olmalıdır. Uygun olmaması durumunda öncelikle iş konusu değişikliği tescil ettirilmelidir. Talep edilen nace kodunun vergi levhasına işletilmiş olması gerekmektedir.

Odamızdaki faaliyet kodunun güncellenebilmesi için

  1. Nace Kodu - Meslek Grup Değişikliği Dilekçesi (Yetkili tarafından imzalanmış),
  2. Vergi dairesinden yeni nace kodunu gösteren vergi levhası fotokopisi (şube kayıtları için vergi dairesi görüntüleme belgesi) ile

ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarına müracaat edilmelidir.