Skip to main content

Ek Nace Kodu Talebi

Talep edilen nace kodu tanımının ticaret sicil dosyasında tescil edilen iş konusuna uygun olmalıdır. Uygun olmaması durumunda öncelikle iş konusu değişikliği tescil ettirilmelidir.

Odamız kayıtlarına diğer ek faaliyet kodunun eklenebilmesi için

  1. Nace Kodu - Meslek Grup Değişikliği Dilekçesi (Yetkili tarafından imzalanmış),
  2. Vergi dairesinden ek nace kodunu gösteren mükellef görüntüleme belgesi ile

ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğü bankolarına müracaat edilmelidir.