Skip to main content

Gerçek Kişi İş Konusu Değişikliği

1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),

2. Bağlı olduğu vergi dairesinden iş değişikliğine veya ilavesine ilişkin tutulan yoklama tutanağı fotokopisi veya vergi dairesinden alınmış mükellefiyet görüntüleme yazısı aslı yada internet vergi dairesinden alınmış mükellefiyet görüntüleme aslı

NOT: İlave edilecek iş konuları; önceden tescillenmiş iş konuları ile aynı meslek grubu içerisinde yer almalıdır. Farklı meslek grubunda yer alması halinde kişiler ilave edecekleri iş konuları ile ilgili Yeni Kayıt açmak zorundadırlar.,

3. Amaç konu değişikliği yapılıyor ve ağırlıklı iş konusunda değişiklik olması halinde; Ticaret Sicili Müdürlüğünden tescilin yaptırılması ve bağlı olunan vergi dairesinden talep edilen nace kodunun vergi levhasına işletilmesi,
a)
Nace Kodu - Meslek Grup Değişikliği Dilekçesi (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmış),
b) Vergi dairesinden yeni nace kodunu gösteren vergi levhası fotokopisi
ile birlikte ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğüne ayrıca müracaat edilmesi gerekmektedir.