Skip to main content

Gerçek Kişi Ticareti Terk

  1. Dilekçe (Mal Beyanını belirtir ve kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter onaylı aslı yada onaylı sureti eklenmelidir.),
  2. Vergi kaydının kapatıldığına ilişkin yoklama tutanağı fotokopisi veya vergi dairesinden alınmış mükellefiyet görüntüleme yazısı aslı yada internet vergi dairesinden alınmış mükellefiyet görüntüleme aslı.
  3. İşletmeye Ait Aktif ve Pasiflerin Sıfırlandığını Gösterir Yetkililerce İmzalı beyan