Skip to main content

Gerçek Kişi

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Gerçek Kişi Kuruluş

Gerçek Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış), Dilekçe (Ka...

Gerçek Kişi Şube Açılışı

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Antalya Şubesinin açılışı : Gerçek Kişil...

Gerçek Kişi Merkez Nakli

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı gerçek kişi tacirin Antalya'ya nakli: Gerçek Kişiler için Od...

Gerçek Kişi Unvan Değişikliği

Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter ona...

Gerçek Kişi Ad ve/veya Soyadı Değişikliği

Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter ona...

Gerçek Kişi İş Adresi Değişikliği

Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter ona...

Gerçek Kişi İş Konusu Değişikliği

1. Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter ...

Gerçek Kişi Sermaye Değişikliği

Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter ona...

Gerçek Kişi Sigorta Acenteliği

Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter ona...

Gerçek Kişi Acenteliğin Feshi

Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter ona...

Gerçek Kişi Ticareti Terk

Dilekçe (Mal Beyanını belirtir ve kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı,...

Gerçek Kişi Esnaf Tacir Ayrımı Komisyonu Kararı Sonucunda Terk

Dilekçe (Kayıtlı kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin noter ona...

Vefat Eden Gerçek Kişi

Dilekçe (Mal beyanını belirtir ve varislerinden biri tarafından imzalanmış), Veraset ilamının as...

Gerçek Kişi İşyerinin Başka Bir Gerçek Kişiye Devri

Devir eden gerçek kişi için: Dilekçe (Devir eden kişi tarafından imzalanmalı veya vekaleten imza...