Skip to main content

Ticari İşletme Rehni

Ticari işletme rehnini düzenleyen 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak, 20.10.2016 tarihinde kabul edilen ve 28.10.2016 tarihinde 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TİTRK) 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte taşınır rehinlerinin tescilinin ve takibinin sağlanması için “Rehinli Taşınır Sicili” kurulmuş olup Müdürlüğümüz tarafından sadece 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu kapsamında kurulan ticari işletme rehinlerinin tadili ve terkini yapılmaktadır.

TÜM TESCİL TALEPLERİNİN MERSİS ÜZERİNDEN YAPILMASI VE MERSİS BAŞVURU NUMARASININ TALEP DİLEKÇESİNE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.