Skip to main content

Anonim Şirket

Tüm tescil taleplerinin MERSİS üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine yazılması gerekmektedir.

Anonim Şirket Kuruluş

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Tü...

Anonim Şirket Şube Açılışı

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı : Tüzel Kişiler için Oda ...

Anonim Şirket Merkez Nakli

Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış), Dilekçe (Yö...

Anonim Şirket Ana Sözleşme Değişikliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Tescilsiz İlan

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Tescil ve İlana Tabi Unsur Bulunmayan Genel Kurul Evrakları

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Genel Kurul

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Genel Kurulda Yönetim Kurulu Seçimi

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Adres Değişikliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Sermaye Arttırımı

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Sermaye Azaltımı

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Sigorta Acenteliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Acenteliğin Feshi

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Tek Pay Sahipliği Bildirimi

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Tek Pay Sahipliği Değişikliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Tek Pay Sahipliğinden Çıkış

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Yönetim Kurulunca Müdürlere Verilen Temsil

•Şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla; Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetki...

Anonim Şirket Tek Pay Sahibi Ortağın İsim Değişikliği

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Şube Kapanışı

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Tasfiyeye Giriş

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekalete...

Anonim Şirket Tasfiye Sonu

Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin note...

Anonim Şirket Tasfiyeden Dönülmesi

Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmalı veya vekaleten imzalanmalı, vekaletnamenin note...

Anonim Şirket Yönetim Kurulunca Sınırlı Yetkili Olarak Atanan Temsilcilere Verilen Temsil Yetkisi

•Şirket ana sözleşmesinde şirketin iç yönerge ile sınırlı yetkili temsilci atayabileceğine ilişki...

Anonim Şirket Türk Ticaret Kanunu 198'e Göre Bildirim İşlemi

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekâlete...

Anonim Şirket Bağımsız Denetçi Seçimi

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekâlete...

Anonim Şirket Hisse Devrinin Tescil Edilmeksizin İlanı

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirket imza yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmalı veya vekâlete...