Skip to main content

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicili Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevaplar

Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendiği bir site var mıdır?

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfa...

Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne başvuru süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

Yeni bir işyeri açtım. Ticaret ve Sanayi Odası'na mı yoksa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na mı kayıt olmam gerekir?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası'na kaydolabilmeniz için tacir...

Anonim Şirketlerde her yıl genel kurul yapılması zorunlu mudur?

Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesine göre Anonim Şirketler her faaliyet dönemi sonundan itibare...

Anonim Şirket olarak kayıtlıyız. Genel Kurulda Yönetim Kurulumuzu 3 yıl süre ile seçebilir miyiz?

Öncelikle şirket esas sözleşmesi / tadil metninin "yönetim kurulu ve süresi" maddelerine bakılmas...

Merkezimiz İstanbul'da olan bir Limited Şirketiz. Antalya'da şube açmak istiyoruz. Şube açılış tescili için gerekli evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden Tescil ve Üyelik İşlemleri kitaplığına tıklanır. Uygun olan...

Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanını belirlerken nelere dikkat etmeliyiz?

İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe...

Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Kullanmak istediğimiz ticaret unvanının uygun olup olmadığını nasıl öğrenebiliriz?

Bir ticaret unvanı, Türkiye’ nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha önce tescil edilmiş bulunan ...

Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.

Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Şirketimize 2005 yılında almış olduğumuz ortaklar kurulu kararı ile ortaklar haricinden yani dışarıdan müdür atanmıştır. Ortak dışından atanan müdürün görevi

Türk Ticaret Kanunu'nun 630. maddesinin 1.paragrafında "Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevd...

İki arkadaş ortak olarak Adi Şirket kurulabilir miyiz? Ticaret Siciline tescil ettirebilir miyiz?

Adi Şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmemiş olup, tüzel kişiliğe de sahip değillerdir. Bu...

Gerçek kişi işletmesini nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüştürmek mümkün müdür?

Türk Ticaret Kanunu 194. Madde 2.fıkraya göre “Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşm...

Limited Şirketlerde ortakların koyacakları her payın değeri ne kadar olmalıdır?

Limited Şirketlerde ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL. veya bunun katları olması lazı...

Yabancı uyruklu gerçek kişiler Antalya’ da kurulu bir şirkete ortak olabilirler mi? İstenen evraklar nelerdir?

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 17.06.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve y...

Anomin Şirketlerde ortaklar dışından birisi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir mi?

Türk Ticaret Kanunu'nun 359.maddesinin 1.paragrafında "Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış ...

Şirket unvanımızda " TÜRK " ibaresini kullanabilir miyiz?

Ticaret unvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konu...

Müdürlüğünüze kayıtlı firmaların en son güncel bilgilerine (adres, telefon, ortak ve yetkili isimleri) nasıl ulaşabilirim?

www.atso.org.tr adresinden ATSO Üye Sorgulama başlığını tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz.

Gerçek kişi olarak Odanıza kayıtlıyım. Vergi kaydım silindiği zaman oda kaydımda silinir mi?

Oda kaydınızla ilgili her türlü değişiklik tescile tabi olduğundan kayıt sona ermez. Kaydınızı si...

Limited Şirket olarak kayıtlıyız. Yetki belgesi almak için ne yapmamız gerekiyor?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden B. Belge Hizmetleri bölümünden Ticaret Sicil Belgeleri alan...

Anonim Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Şirket merkezimizi Adana'ya nakil etmek istiyoruz. Ne yapmamız gerekir?

Şirket esas sözleşmenizin merkez maddesinin tadil edilmesi ile ilgili yönetim kurulu karar defter...

Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Ortaklarımızdan biri hisselerinin tamamını devir ederek ortaklıktan ayrıldı. Hisse devrinin tescil süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

Anonim Şirketin tasfiye işlemleri için istenen evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Anonim Şirketler ...

Kooperatif olarak kayıtlı bulunmaktayız. Yıllık Olağan Genel Kurulumuzu yaptık. Genel Kurulda organ seçimlerimiz oldu. Tescil ve ilan işlemleri için getirilmesi gereken evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Kooperatifler tık...

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurulunda yönetim kurulumuzu seçtik. Tescil ve ilan masraflarımız ne kadardır?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Harç İlan ve Kayı...

Limited Şirketimizi nevi değiştirmek suretiyle Anonim Şirkete dönüştürmek istiyoruz. İstenen evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Tür Değişikli...

Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Unvan değişikliği yapmak istiyoruz. Ne yapmamız gerekir ve istenen evraklar nelerdir?

Öncelikle belirlenen yeni ticaret unvanının kontrolü yapılmalıdır. Kullanmak istediğiniz yeni tic...

Şirket merkezimiz İstanbul'dur. Antalya'da merkeze bağlı bir işyeri açtık. Müdürlüğünüze kayıt ettirmek zorunda mıyız?

Türk Ticaret Kanunu'nun 48.maddesi ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’ nin 120.maddeleri uyarınca şube...

Anonim Şirketimiz 2021 yılında tasfiyeye geçmiş, tasfiye tescili yapılmıştır. Tasfiye sürecimiz ne kadardır?

Tasfiye tescil işleminden sonra birer hafta ara ile üç defa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde al...

Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Amaç ve konu maddesini oluşturmak için yararlanabileceğim listeniz var mıdır?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında İş Konusu Örn...

Almanya’da Kurulu yabancı bir şirket Antalya'da kurulmuş ve faaliyet gösteren bir Limited Şirkete ortak olmak istiyor. Hangi evraklar istenmektedir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Yabancı Serma...

İtalya’da kurulu yabancı bir şirket Antalya'da şube açmak istiyor. Nasıl bir yol takip etmeliyiz ve hangi evraklar istenmektedir?

Tescil işlemleri için istenen evraklara https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik...

Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Şirket müdürümüzün görev süresi sona ermiştir. Yeni müdür tayini ile ilgili alacağımız kararda müdürümüzü süresiz atayabilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu’nda, Limited Şirket müdürlerinin görev süresi bakımından sınırlayıcı bir hükü...

Limited Şirket en az kaç kişi ile kurulabilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 573’ e göre: “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi ...

Limited Şirket kuruluşunda en az sermaye miktarı ne olmalıdır?

Limited Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 10.000.TL. olmalıdır.

Limited Şirketimize ortaklar haricinden bir kişiyi müdür olarak seçebilir miyiz?

Türk Ticaret Kanunu'nun 623.maddesi 1.paragrafında: “Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşme...

Anonim Şirketler en az kaç kişi ile kurulabilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 338: “Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha ...

Anonim Şirket kuruluşunda en az sermaye miktarı ne olmalıdır?

Anonim Şirket kuruluşlarında en az sermaye miktarı 50.000.TL. olmalıdır.

Yabancı yatırımcılar Türkiye'de her alanda faaliyet gösterebilirler mi?

Yabancı Yatırımcıların Türkiye’de Serbestçe Doğrudan Yatırım Yapmaları İlkesine Özel Kanunlarla g...

Limited Şirket ortaklarımızdan birinin evlilikten dolayı soyadı değişmiştir. Değişikliği tescil ettirmemiz gerekir mi? Hangi evraklar istenmektedir?

Tescil edilmiş hususlarda vuku bulacak her türlü değişiklikler tescile tabidir. (Türk Ticaret Kan...

Merkezimiz Antalya'dadır. Adresleri İzmir ve Bursa olmak üzere iki ayrı ilde şube açmak istiyoruz. Her iki ildeki şubelerin açılış kararlarını aynı kararda alabilir miyim?

İki ayrı ilde açılacak şubeleriniz için iki ayrı karar alınması uygun olur. Çünkü İzmir adresli ş...

Hisse devrinde tescil yapılırken devrin ortaklar arası veya şirket dışından bir kişiye yapılması arasında tescil masrafları bakımından bir fark var mıdır?

Her iki durumda da tescil masrafları arasında fark bulunmamaktadır. Harçlar Kanunu Genel Tebliği ...

Yeni bir Anonim Şirket kurmak istiyoruz. Kayıt için ne kadar ödeme yapmamız gerekir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri bölümünden Harç İlan ve Kayıt...

Kollektif Şirkette asgari sermaye miktarı nedir?

Türk Ticaret Kanunu'nda Kollektif Şirketler için asgari sermaye miktarı öngörülmemiştir.

Kollektif Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Amaç ve konu maddesini değiştirmek istiyoruz. İstenen evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Kollektif Şirketl...

Babam 2009 yılında vefat etmiş olup, odanıza gerçek kişi olarak kayıtlıdır. Odanızdaki kaydının kapatılması için ne yapmamız gerekiyor?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığından Gerçek Kişiler tı...

Gerçek kişi olarak Müdürlüğünüze kayıt olmak istiyorum. Kayıt için ne kadar ödeme yapmam gerekir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Harç İlan ve ...

Yurt dışında şube açmak istiyoruz. İstenen evraklar nelerdir?

Şube açmak istediğiniz ülkenin sicil kayıtlarının tutulduğu ilgili merciden (ticaret odası/mahkem...

İki ortaklı bir Limited Şirketimiz var. Aynı zamanda şirket müdürü olan diğer ortağıma hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Şirketi kapatabilmem için ne yapmam gerekir?

Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir.

Limited Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Ortaklarımızdan biri vefat etmiştir. Veraset ilamı çıkartılmıştır. Tescil işlemleri için istenen evraklar nelerdir?

https://bilgi.atso.org.tr/ adresinden A. Tescil ve Üyelik İşlemleri başlığı altında Limited Şirke...

Oda Sicil Müdürlüğü

Oda Sicil Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Odanıza kayıtlı olduğumu gösterir belgeyi nasıl alabilirim?

Online İşlemler, ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğümüzden e-imzalı olarak alabilirsiniz. Ayrıca, i...

Online belge alabilir miyim?

Faaliyet Belgesi, Oda Sicil Kayıt Sureti, İhale Belgesi - g bendi, İhale Belgesi...

İhale belgesinin ücretini öğrenebilir miyim?

Oda Sicil Belge Ücretlerinden ulaşabilirsiniz.

Belgemi online nasıl alabilirim?

Online İşlemlerden alabilirsiniz.

Oda Üye Kimlik Kartını nasıl alabilirim?

Online işlemler, ATSO Merkez – Oda Sicil Müdürlüğümüzden alabilirsiniz.

Yabancı dilde belge alabilir miyim?

Faaliyet Belgesi, Oda Sicil Kayıt Sureti, Ortaklık Belgesi, Vize Belgesiİngilizce alabilirsini...

Odanızdan kayıt tasdiği işlemini nasıl yaptırabilirim?

Oda Sicil Müdürlüğümüze onaylanmasını istediğiniz evrakı getirerek Odamıza kayıtlı olduğunuzun ta...

Yat işletmeciliği iş konusu ile Odanıza kayıt olabilir miyim?

Yat işletmeciliği, su sporları, eczacılık, muhasebecilik, mali müşavirlik ve bağımsız denetim faa...

Odanıza kayıt olmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Tescil ve Üyelik İşlemlerinden ulaşabilirsiniz.

Odanıza kayıt ücretini öğrenebilir miyim?

Tescil ve Üyelik İşlemlerinden ulaşabilirsiniz.

Şirket merkezi İstanbul'dur. Antalya'da da işyeri açtım. Odanıza kayıt olmam gerekir mi?

5174 Sayılı Kanun'un 9.maddesi gereği şube olarak kayıt olmalısınız.

Gerçek kişi olarak kayıtlıyım. Kaydımın kapatılması için ne yapmam gerekir?

Tescil ve Üyelik İşlemlerinden ulaşabilirsiniz.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına şahıs olarak kayıtlıyım. Odanıza kayıt yaptırmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Ticaret İl Müdürlüğü bünyesindeki Esnaf-Tacir Ayırımı Komisyonuna başvurmanız gerekmektedir.

İş konumu değiştirdim. Kaydımın güncellenmesi için hangi evrakları hazırlamalıyım?

Tescil ve Üyelik İşlemlerinden ulaşabilirsiniz.

Firmamın nace kodunu / meslek grubunu değiştirmek istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Meslek Grubu ve Faaliyet (Nace) Kodu İşlemlerinden ulaşabilirsiniz.

Ana faaliyet konum devam ederken ek bir işe başladım. Kayıtlarınıza ek nace kodunun işlenmesi için ne yapmalıyım?

Meslek Grubu ve Faaliyet (Nace) Kodu İşlemlerinden ulaşabilirsiniz.

Oda Durum Bilgimin askıda olduğu bilgisini aldım. Bu ne anlama gelmektedir?

5174 Sayılı Kanun'un 10.maddesi uyarınca askıya alınmaktadır.

Belgelendirme Müdürlüğü

Belgelendirme Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Firmanın kapasite raporu ön kapak bilgilerinde değişiklik olduğunda ne yapılmalıdır?

Firmaya ait kapasite raporunun ön kapak bilgilerinde (unvan, adres, telefon, faks, tescilli serma...

Kapasite Raporunun süresi bitince yenileme işlemi nasıl yapılır?

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile tekra...

Kapasite raporu yenilemelerinde, başvuru formu ve ekindeki belgelerin tekrar hazırlanması gerekir mi?

Yenileme işlemlerinde Müracaat Formu ve ekindeki gerekli belgelerin tekrar güncel olarak hazırlan...

Elektrik indiriminden faydalanmak için Kapasite Raporu almam gerekir mi?

On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan h...

Firmanın makine parkında değişiklik olur ise kapasite raporunda ne gibi işlem yapılmalıdır?

Mevcut makine parkında firmanın üretim kapasitesine müteessir etki yapan bir değişim var ise firm...

Birden çok adreste yer alan imalat işyerleri için tek kapasite raporu alınabilir mi?

Her imalat adresi için şube açılışı yaparak kapasite raporu alınması gerekmektedir. Eğer bir adre...

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı ama başka bir ilde bulunan işletmeye kapasite raporu alabilir miyiz?

Başka ilde bulunan işletme için orada bulunan Odaya şube kaydı tescili yapılarak, bulunduğu ilden...

Kapasite Raporundaki mevcut üretimin yapıldığı yer adresi taşınma nedeni ile değiştiğinde ne yapmalıyız?

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi taşınma nedeni ile değişikliğinde, Kapasite Ra...

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya yeni bir makina ilave etmek için ne yapılmalıdır?

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile Kapas...

Kapasite Raporundaki mevcut adresimiz taşınmaz olmaksızın numarataj kaynaklı değiştiğinde ne yapmalıyız?

Firma, Oda Sicil Bilgilerinde adres güncellemesini yaptırdıktan sonra geçerlilik süresi devam ede...

Kapasite raporunun hazır olduğu bilgisi nereden alınır?

Odamızca hazırlanan kapasite raporlarının TOBB tarafından onaylandığı bilgisi, firmaların müracaa...

Kapasite Raporu düzenlenmesi için evraklar teslim edildikten sonra eksper heyeti kaç gün içerisinde firmanın adresine tespite gitmektedir?

Başvuru yapıldıktan sonra 1-5 gün içerisinde eksper heyet firmanın adresine tespite gidebilmekted...

Kapasite raporu TOBB tarafından ne kadar sürede onaylanmaktadır?

Hangi sektör olduğuna, raporun sayfa sayısına ve onaylayan uzmanın yoğunluğuna bağlı olarak değiş...

Oda Sicil ve Ticaret Sicil numarası değişmeksizin firma unvanında değişiklik olması durumunda Kapasite Raporunda nasıl düzeltme nasıl yapılır?

Oda Sicil Bilgilerinden unvan değişikliği yapıldıktan sonra geçerlilik süresi devam eden Kapasite...

Kapasite Raporunu nasıl iptal ederiz?

Kapasite Raporu’nu iptal etme gerekçesini belirten, firma yetkilisince kaşelenip, imzalanmış ve O...

Kapasite Raporu müracaatında hangi unsurlara dikkat etmeliyiz?

Kapasite raporu müracaatını yapmadan önce firmanın kullanacağı makinelerin kurulu ve çalışır vazi...

Kapasite Raporunun yenilenmesini gerektiren durumlar hangileridir?

Geçerlilik Süresi bitimi, Taşınma nedeni ile adres değişikliği, Kapasite verilerindeki değişiklik...

Elle meye ve sebze paketleme işi yapan işletmeler için kapasite raporu düzenlenebilir mi?

Hayır, düzenlenemez, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir

Kapasite Raporu onaylandığında Odadan şirket yetkilisi mi teslim alabilir?

Kapasite Raporu onaylandığında Odadan firma adına herkes teslim alabilir.

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Genel Giderler neleri kapsar?

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği eki Tek Düzen hesap Planına göre 632- Genel Yönetim Gider...

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Dolaylı İşçilik neleri kapsar ?

Üretim faaliyetleri ile ilgili olmakla birlikte, belli bir mamulün maliyetine doğrudan yüklenemey...

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli düzenlenirken hangi döneme ait bilgiler esas alınacaktır?

Sürekli denetimlerde esas olarak son üç aylık geçici vergi dönemi verilerinin kullanılması gereki...

Firma stok yönetim programı kullanıyorsa (SAP vb) fatura yerine veri program çıktısı kullanılabilir mi?

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli düzenlenirken geçici vergi dönemleri itibariyle muhasebe verileri...

Henüz üretilmemiş veya son dönemde üretilmemiş bir ürün için Yerli Malı Belgesi düzenlenebilir mi?

Tebliğe göre üretilmeyen ürüne belge düzenlenemez.

Birden fazla ürün çeşitliliği olan firmalarda, farklı katkı oranı olan ürünlerin her bir ürün çeşidi için ayrı ayrı mı, yoksa en düşük orandaki ürüne göre tek belge mi düzenlenir ?

Bu konuda Tebliğ Madde-7 (5) ve Uygulama Usul ve Esasları Madde 15 (5) aşağıdaki gibidir.“Her ürü...

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde ithal girdide hangi fiyat esas alınır?

Tebliğde açık bir şekilde “İthal girdi tutarının hesaplanmasında, ithal girdinin fabrikaya teslim...

Amortisman giderlerinin tamamı yerli girdi olarak kabul edilecek mi? İthal makine ve teçhizata ilişkin amortisman giderlerinin ithal girdi olarak dikkate alınması gerekecek mi?

Amortismana tabi sabit kıymetlerin iktisap tarihlerinin çok geniş bir zaman dilimine yayılması ve...

Yerli Malı Belgesi Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinde Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü nasıl yapılacaktır?

Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü yapılır, girdi i...

Enerji (elektrik, doğalgaz ve petrol ürünleri) giderleri yerli girdi mi, ithal girdi mi olarak dikkate alınacaktır?

Yurt içi üreticiden alınan ve doğalgazdan veya petrolden üretilen elektrik giderleri yerli girdi ...

Yerli Malı Belgesi talebinde Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki adreslerin uyuşmadığı durumlarda hangi adres esas alınacaktır?

Kapasite Raporundaki üretimin yapıldığı yer adresi ile Sanayi Sicil Belgesindeki adreslerin uyuşm...

Bitkisel (Tahıllar,sebzeler, vb) veya hayvansal (Hayvan yetiştiriciliği,yumurta, vb) bir ürün herhangi bir sınai işlemden geçmeden ticareti yapılacaksa Yerli Malı Belgesi düzenlenir mi?

Bitkisel (Tahıllar, sebzeler, vb) veya hayvansal (Hayvan yetiştiriciliği, yumurta, vb) bir ürün h...

Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgeleri süreleri Yerli Malı Belgesi süresini nasıl etkiliyor?

Yerli Malı Belgesi hazırlandığı anda önemli olan Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinin geçer...

A.TR ve EUR.1 belgelerinin geçerlilik süresi nedir?

İhracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı ay geçerlidir ve bu süre zarfında ithalatçı ülke...

A.TR, Form A ve Ülkelere göre düzenlenmiş Menşe belgelerinin fiyatı nedir?

Bir adet satış fiyatı7 TL., basitleştirilmiş, A.TR’nin bir adet satış fiyatı 3 TL.’dır.

İhracat evrak tasdik fiyatı nedir?

31 TL’dir.

ATA karnesi kullanabilmek için bir Odaya üye olmak zorunluluğu var mıdır? ATA Karnesi fiyatı nedir?

Hayır üye olma zorunluluğu yoktur. ATA karnesi kullanmak için herhangi bir Odaya üye olmak zorunl...

ATA Karnesi ile geçici ithalatı yapılan eşya satılabilir mi?

Bir ATA karnesi eşyanın ayniyetine uygun olarak geri dönmesi esastır. Ancak, karne kapsamı eşyanı...

ATA Karnelerin kullanım süreleri nedir?

Onay tarihinden itibaren 1 yıldır.

Sigorta acenteliği uygunluk belgesi müracaatı için gerekli belgeler nelerdir? Ücreti nedir?

Odamız Web sitesinde mevcuttur. Uygunluk belgesi ücreti 85 TL, fiziki tetkik ücreti  86 TL’dir. A...

Ana Fuar Takvimine başvuru nasıl yapılır?

TOBB’un Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Uygulama ve Esaslar kapsamında, ana fuar takviminde y...

Yurt içinde düzenlenen fuarların listesine nasıl ulaşabilirim?

TOBB’un www.tobb.org.tr adresinden güncel yurt içi fuarlarına ulaşmanız mümkündür.

TIR Karnesi kullanmak ve TIR Sistemine girmek için ne yapılmalı?

TOBB’a bağlı yetkili Odalara başvurmak ve ayrıca TIR Sözleşmesinde belirtilen şartlara haiz olmak...

TIR Karnesi süresinde iade edilmez ya da kaybolursa ne yapılmalı?

Tır Karnesi süresinde iade edilmezse ya da kaybolup çalındıysa acilen bağlı olunan Odaya kayıp/ça...

Sayısal Takograf kartı başvurusu nasıl yapılır.

staumkm.tobb.org.tr adresinden başvuru yapılır.

Sayısal Takograf kart ücreti nedir?

Yeni başvuru ve yenileme 217 TL, kayıp/çalıntı/el konulma 434 TL ve servis/şirket kartı 612 TL'dir.

Mali İşler Müdürlüğü

Mali İşler Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Dış İlişkiler Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü

Eğitim ve Mesleki Sertifikasyon Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Eğitimlere nasıl kayıt yaptırabilirim?

Eğitimlere kayıt online olarak web sayfamız üzerinden yapılmaktadır.

Eğitimleri nasıl takip edebilirim?

Eğitimleri Odamız web sayfasından ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

ATSO Akademi eğitimlerinden nasıl yararlanabilirim?

Web sayfamız üzerinden eğitimlerimize başvuru yaparak eğitimlerimizden yararlanabilirsiniz.

ATSO Akademi eğitimleri ücretli midir?

Eğitim Tedarikçi Listesine nasıl kayıt olurum?

Odamız eğitim tedarikçi listesine kayıt olmak için dilekçe ile birlikte firmanın tanıtıma ilişkin...

ATSO Akademi çatısı altında ücretsiz eğitim için nasıl teklif verebilirim?

Ücretsiz eğitim düzenlenmesi konusunda Odamıza bir dilekçe ile birlikte eğitim konusu, eğitim içe...

ATSO Akademi faaliyetlerinden nasıl haberdar olabilirim?

Odamız web sayfası, sosyal medya hesapları, SMS ve  E-bülten uygulamalarınız üzerinden haberdar o...

Eğitim sonunda belge verilmekte midir?

Kısa süreli programlar bilgilendirme ve seminerler dışındaki eğitimlerde katılım belgesi verilmek...

Eğitimler ne şekilde düzenlenmektedir?

Eğitimlerimiz online yada yüz yüze yapılmaktadır.

Geçmiş online eğitimlere nasıl ulaşabilirim?

Web sayfamız üzerinde ATSO Akademi bölümünde geçmiş online eğitimler başlığından ve Odamız Youtub...

Hangi durumda eğitimler ertelenmektedir?

Katılımın az olduğu durumlarda eğitim ertelenmektedir.

Hangi durumda eğitimler iptal edilmektedir?

En az 2 kere duyuruya çıkılıp yeterli katılım olmayan eğitimler iptal edilmektedir. 

Ücretli eğitimlerde eğitimin iptal edilmesi durumunda katılım payını nasıl geri alırım?

Konuya ilişkin tarafımıza dilekçe iletilmesi durumunda iadeye ilişkin süreçler başlatılacaktır. 

Meslek Komiteleri Müdürlüğü

Meslek Komiteleri Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları

Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Kurumsal İletişim Müdürlüğü İle İlgili Soru ve Cevapları