Skip to main content

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya üretim miktarını etkileyen yeni bir makina ilave etmek için ne yapılmalıdır?

Kapasite Raporu Müracaat Formu ve Kapasite Raporunun Düzenlenmesi İçin Gerekli Belgeler ile Kapasite raporuna tekrar başvurularak, yenilenmelidir.