Skip to main content

Anonim Şirketler en az kaç kişi ile kurulabilir?

Türk Ticaret Kanunu madde 338: “Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.” Hükmü uyarınca (Özel Kanunlara tabi Anonim Şirketler hariç) Anonim şirketler bir veya daha fazla kişi ile kurulabilir.